Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2002, s. 117
Krystyna Knypl
Krótka, ale pouczająca historia choroby
Short but instructive case history
European Society of Hypertension
Summary
Desribet case refers to female patient with ocular pain caused by intraocular foreign body.
Pewnego wietrznego kwietniowego poranka zgłosiła się do mojego gabinetu 30-letnia kobieta skarżąca się na ból gardła oraz lewego ucha. Zgłaszała ponadto uporczywe łzawienie lewej gałki ocznej oraz jej dotkliwy ból. Podawała, że przed 3 laty przebyła zapalenie lewej zatoki szczękowej. Pacjentka sądziła iż ma nawrót zapalenia lewej zatoki szczękowej z powikłaniami okulistycznymi dotyczącymi lewego oka i oczekiwała, że zaordynuję jej antybiotyk oraz krople do oczu.
Wielu z moich pacjentów zgłasza się do gabinetu z własną „gotową diagnozą” i oczekuje zaordynowania leków według ich uznania. Ten aspekt, znany wszystkim lekarzom praktykom, określam mianem „klientelizacji medycyny”. Pacjenci inspirowani przez media (i nie tylko) są przekonani, że wybór leczenia należy do pacjenta.
Jak groźna i niebezpieczna dla zdrowia może być taka postawa ilustruje dalszy przebieg historii choroby mojej pacjentki.
Badaniem przedmiotowym stwierdzono prawidłową temperaturę ciała (36,7°C), śluzówki gardła bladoróżowe, migdałki prawidłowe. Lewa gałka oczna załzawiona, bez cech przekrwienia spojówek. Okolica lewego ucha niebolesna na obmacywanie. Węzły chłonne podżuchwowe oraz szyjne niewyczuwalne. Nad płucami szmer oddechowy prawidłowy. Czynność serca miarowa, o częstości 72/min. Ciśnienie krwi 120/80 mmHg. Brzuch miękki, niebolesny, bez oporów patologicznych.
Wobec niestwierdzenia w badaniu przedmiotowym cech stanu zapalnego uznałam, że nie ma wskazań do podania antybiotyku ani kropli okulistycznych. Zaleciłam wykonanie rtg zatok obocznych nosa oraz pilną konsultację okulistyczną.
Zlecenia wywołały dezaprobatę pacjentki, ponieważ nie spełniały jej oczekiwań i zmuszały do poczekania 1/2 godziny na przyjście okulisty. Próbowała nakłonić mnie do zapisania jej przynajmniej kropli okulistycznych, ponieważ ból gałki ocznej nasilał się. Powiedziałam pacjentce, iż wyznaję zasadę, że największym skarbem człowieka są jego oczy i jego dzieci i tylko specjaliści mogą zajmować się tak cennymi dobrami.
Niezbyt zadowolona pacjentka zdecydowała się czekać na okulistę. W badaniu okulistycznym stwierdzono ciało obce w lewym oku. Było to ziarnko żwiru, które podczas wietrznej pogody dostało się pod powiekę i za każdym jej ruchem powodowało uraz rogówki. Ciało obce zostało usunięte, pacjentka otrzymała odpowiednie zlecenia od okulisty. Zaraz po usunięciu ciała obcego odczuła znaczne złagodzenie bólu gałki ocznej. Lekarz okulista tego dnia, podczas dwugodzinnego dyżuru, usunął ciała obce z gałki ocznej trzem osobom.
Dydaktyczny aspekt przedstawionego przypadku obejmuje następujące kwestie:
  • ordynacje lekarskie mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie badania podmiotowego oraz przedmiotowego,
  • istnieją nieprzekraczalne granice kompetencji poszczególnych specjalności medycznych,
  • pogoda (w tym wypadku wietrzna) może wpływać na stan zdrowia,
  • opóźnienie w usunięciu ciała obcego z oka naraziłaby pacjentkę na groźne powikłania, takie jak naciek zapalny lub owrzodzenie rogówki.
  • Medycyna Rodzinna 3-4/2002
    Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna