Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2002, s. 127
Konkurs o Order Doktora Ojboli.
Program promocji medycyny rodzinnej w Polsce
Na świecie zwraca się coraz większą uwagę na rolę podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki w systemie ochrony zdrowia. Lekarz pierwszego kontaktu ma gwarantować ciągłość opieki nad pacjentem i interdyscyplinarne podejście do diagnostyki i leczenia. Zadaniem lekarza rodzinnego jest promowanie postaw prozdrowotnych.
Medycyna rodzinna by właściwie spełniać swoje zadania, musi być dobrze znana i rozumiana. Konkurs o Order Doktora Ojboli promuje medycynę rodzinną i wiedzę o niej. Chcemy pokazywać lekarzy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, oddanych pacjentom, obdarzanych zaufaniem, ciepłych i serdecznych, zaangażowanych w swoją pracę.
Patronat Merytoryczny nad Konkursem sprawuje Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Jest to instytucja istniejąca od 1992 roku, a do jej założycieli należeli min.: śp. Senator Zofia Kuratowska, prof. Maciej Latalski, prof. Tadeusz Tołłoczko. Do Kolegium należą wszystkie liczące się w kraju osobistości związane z medycyną rodzinną, a także lekarze mający specjalizację z medycyny rodzinnej. Jedną z form działalności Kolegium jest promocja i upowszechnianie medycyny rodzinnej. Członkowie Kolegium od pierwszej edycji zasiadają w Kapitule Konkursu o Order Doktora Ojboli.
Konkurs o Order Doktora Ojboli ma charakter otwartego plebiscytu, w czasie którego wybierany jest najsympatyczniejszy lekarz rodzinny w Polsce. Pacjenci mogą oddawać głosy na kuponach drukowanych w prasie lokalnej a także poprzez internet. Nagradzamy serdeczność, ciepło, ludzką życzliwość, wysokie kwalifikacje zawodowe, zaangażowanie w pracę lekarza rodzinnego. Tytuł Doktora Ojboli otrzymuje lekarz rodzinny, na którego oddała głos największa liczba pacjentów. Naszym celem jest tworzenie wśród pacjentów pozytywnych skojarzeń związanych z lekarzem rodzinnym, które przenoszą się na wszystkich bohaterów konkursu.
PRZEBIEG IV EDYCJI
W tym roku pacjenci już po raz czwarty przyznają najsympatyczniejszemu lekarzowi rodzinnemu w Polsce Order Doktora Ojboli. Od lutego 2002 r. Z całej Polski napływają głosy na najsympatyczniejszych lekarzy rodzinnych.
Jednak Konkurs o Order Doktora Ojboli to nie tylko plebiscyt. Podczas tegorocznej edycji chcemy szczególnie podkreślić znaczenie aktywności prozdrowotnej samego pacjenta. Dlatego w ramach IV edycji Konkursu o Order Doktora Ojboli zaplanowaliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną: Ucz się zdrowia. Kampania złożona jest z sześciu programów, prezentujących znaczenie działań profilaktycznych w istotnych dziedzinach medycyny.
Ponieważ Polacy bardziej dbają o swoje samochody niż o własne zdrowie, chcemy by w mediach pojawiły się hasła przypominające między innymi o ważnych „przeglądach” własnego ciała:
–Kobieto, sprawdź olej i zrób cytologię! – profilaktyka raka szyjki macicy
–Sprawdź zawory i prostatę! – propagowanie wśród mężczyzn regularnego wykonywania badań prostaty
–Czy lubisz stare modele? – Tak, ale tylko w dobrym stanie! – popularyzowanie wiedzy o korzyściach płynących ze stosowania hormonalnej terapii zastępczej
–Dbaj o serce – bez silnika nie pojedziesz! – profilaktyka chorób układu krążenia
–Dbaj o napęd – oddychaj głęboko! – profilaktyka chorób układu oddechowego
–Tankuj tylko dobre paliwo! – profilaktyka chorób dietozależnych
Tegoroczną edycję Konkursu o Order Doktora Ojboli zakończy tradycyjnie Bal Doktora Ojboli, który odbędzie się w Warszawie 10 stycznia 2003 r. Podczas balu zostaną wręczone ordery i nagrody dla zwycięzców z całej Polski.
Medycyna Rodzinna 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna