Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2002, s. 150-151
Sprawdź zawory i prostatę.
Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Wojciechem Rogowskim
Check your valves and your prostate. Interview with dr Wojciech Rogowski
Dr n. med. Wojciech Rogowski – urolog, onkolog, Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
Panie doktorze, co może zrobić lekarz rodzinny dla pacjenta, który ma kłopoty z prostatą? Czy łatwo lekarzowi dowiedzieć się od pacjenta o tych problemach?
Łagodny przerost gruczołu krokowego jest chorobą powodującą trudności przy oddawaniu moczu w postaci częstszych mikcji, słabszego strumienia moczu, konieczności oddawania moczu w nocy czy występowania parcia zmuszającego do natychmiastowego oddania moczu. Choć dolegliwości te zwykle narastają powoli to utrudniają normalne funkcjonowanie w codziennym życiu i z reguły powodują, że chorzy sami zgłaszają się do lekarza z tym problemem. Jeżeli mężczyzna po 50 roku życia zgłasza się do lekarza z innego powodu i nie wspomina o trudnościach z oddawaniem moczu należy go o to zapytać a obowiązkowo powinno się zbadać jego gruczoł krokowy (badanie palcem przez odbytnicę).
Kiedy należy zacząć dbać o siebie, żeby uniknąć kłopotów z gruczołem krokowym?
W obecnej chwili medycyna nie zna sposobu powstrzymania rozrostu gruczołu krokowego, pojawia się on pod wpływem wielu czynników, z których za najważniejsze uważa się oddziaływanie męskich i żeńskich hormonów (testosteronu i estrogenów), które powodują rozrost tkanki gruczołowej stercza. Każdy mężczyzna, który zauważy u siebie choćby niewielkie zmiany w sposobie oddawania moczu, powinien zgłosić się do lekarza w celu wykonania diagnostyki gruczołu krokowego. Pozwala to na wykluczenie istnienia nowotworu złośliwego stercza oraz na rozpoczęcie farmakologicznego leczenia łagodnego przerostu, co prowadzi do złagodzenia lub całkowitego zniesienia uciążliwych dolegliwości.
Jak często występuje problem łagodnego przerostu prostaty?
Szacuje się, że łagodny przerost gruczołu krokowego rozpoczyna się u około 30% mężczyzn po 50. roku życia, a u ponad połowy jego objawy występują po 60. roku życia, przy czym jego częstość rośnie wraz z wiekiem.
Panie doktorze, na co dzień zajmuje się Pan leczeniem nowotworów, jak często zdarza się nowotwór prostaty? Czy lekarz rodzinny powinien się liczyć z tym, że jego pacjent cierpiący na dolegliwości ze strony układu moczowego, może mieć raka stercza?
Rak gruczołu krokowego jest najczęstszym nowotworem urologicznym wśród mężczyzn w Polsce. Według danych Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii, w 1996 roku zachorowało na niego 3125 mężczyzn a zmarło z jego powodu 2655. Częstość występowania tego nowotworu stale wzrasta, najczęściej dotyczy mężczyzn po 65 roku życia, a największą liczbę zachorowań notuje się w grupie wiekowej 70-74 lata.
Badania profilaktyczne w kierunku raka gruczołu krokowego należy obowiązkowo wykonywać raz w roku u każdego mężczyzny po 50. roku życia a jeśli z wywiadu wynika, że nowotwór ten występował w linii męskiej (u dziadka, ojca czy starszego brata) to należy je rozpocząć po 45. roku życia. Rak stercza rozpoznany wtedy, gdy nie przekroczył granic narządu jest chorobą wyleczalną, niestety w Polsce w dalszym ciągu jest rozpoznawany za późno.
Badania, które należy wykonać to oznaczenie poziomu specyficznego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy krwi i badanie palcem przez odbytnicę. W razie najmniejszych wątpliwości chory powinien być natychmiast skierowany do urologa do dalszej diagnostyki obejmującej przede wszystkim przezodbytniczą ultrasonografię stercza (TRUS) z ewentualną biopsją gruboigłową w celu histopatologcznej oceny pobranych tkanek.
Panie doktorze, powiedzmy kilka słów o leczeniu łagodnego przerostu prostaty. Jakie są dostępne metody leczenia i kto się tym leczeniem może i powinien zajmować?
Tak jak już powiedziałem, i chcę to szczególnie podkreślić – pierwsze badania powinny być nakierowane przede wszystkim na wykluczenie raka gruczołu krokowego. W następnej kolejności należy ocenić stan górnych dróg moczowych (USG układu moczowgo) dla wykluczenia patologii nerek, moczowodów i pęcherza oraz dla oceny zalegania moczu w pęcherzu moczowym po mikcji. Powinno się wykonać badanie ogólne moczu, ewentualnie posiew moczu oraz ocenić poziom kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego w surowicy krwi. Od wyniku tych badań zależy wybór metody leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Decyzję, w jaki sposób chory będzie leczony musi jednak podjąć urolog wraz z pacjentem. Tak więc po wykonaniu diagnostyki chory powinien być skierowany do poradni urologicznej. Jeśli zapadnie tam decyzja o leczeniu zachowawczym, może je dalej prowadzić lekarz rodzinny, konsultując się z urologiem w razie nasilenia dolegliwości lub wystąpienia nieprawidłowości stwierdzanych w wykonywanych rutynowo badaniach kontrolnych.
Wybór metody leczenia zależy od dolegliwości chorego, stopnia nasilenia przeszkody podpęcherzowej jaką jest powiększony gruczoł krokowy, istnienia – bądź nie – zmian w górnych drogach moczowych oraz stanu ogólnego chorego.
Leczenie farmakologiczne jest leczeniem objawowym, stosuje się tu leki blokujące receptory a1-adrenergiczne w szyi pęcherza moczowego, leki pochodzenia roślinnego zawierające b-sitosterony, inhibitory 5-a-reduktazy czy makrolidy. Wprowadzenie do leczenia łagodnego przerostu stercza leków blokujących receptory a1-adrenergiczne pozwoliło na zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych. Na rynku jest kilka leków, które można kupić bez recepty. Ich jakość i skuteczność działania bywa różna. W ostatnim czasie pojawił się polski preparat roślinny, którego skuteczność jest udokumentowana badaniami klinicznymi (badania potwierdziły też, że lek ten nie ma negatywnych działań ubocznych).
Takie preparaty nie zastąpią jednak w żadnym wypadku leczenia operacyjnego, wtedy, gdy jest ono konieczne. Leczenie operacyjne stosowane jest u chorych z nasilonymi dolegliwościami utrzymującymi się pomimo leczenia farmakologicznego oraz u tych chorych, u których doszło do powikłań spowodowanych istnieniem przeszkody podpęcherzowej (zaleganie moczu po mikcji, kamica pęcherza moczowego czy zastój moczu w górnych drogach moczowych prowadzący do niewydolności nerek). Najczęściej wykonuje się elektroresekcję przezcewkową gruczołu krokowego, która stała się standardem leczenia u chorych z niezbyt dużymi gruczolakami bez powikłań przeszkody podpęcherzowej. W przypadku dużych gruczolaków lub gdy współistnieją następstwa przeszkody podpęcherzowej wykonuje się adenomektomię nadłonową.
W tegorocznej edycji Konkursu o Order Doktora Ojboli staramy się wspierać lekarzy rodzinnych w promowaniu profilaktyki. Jakie, Pana zdaniem, powinno być najważniejsze przesłanie do lekarzy rodzinnych, jeśli chodzi o opiekę nad tą grupą pacjentów?
Moim zdaniem najważniejsze jest to, aby każdy mężczyzna po 50. roku życia miał wykonywane badania profilaktyczne wykrywające nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Stały wzrost liczby chorych na raka stercza występuje we wszystkich krajach o wysokim stopniu rozwoju i nigdzie nie jest dobrze rozwiązany problem wczesnego rozpoznawania tego nowotworu. Jedynie powszechna znajomość tego problemu wśród lekarzy rodzinnych oraz wśród społeczeństwa może poprawić wykrywalność raka gruczołu krokowego i przyczynić się do zmniejszenia umieralności z tego powodu. Dlatego tak niezmiernie ważna jest ścisła współpraca pomiędzy lekarzami rodzinnymi a urologami i onkologami.
Wywiad przeprowadzony przez Agencję Marka – organizatora konkursu o Order Doktora Ojboli.
Medycyna Rodzinna 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna

Pozostałe artykuły z numeru 3-4/2002: