Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/1999, s. 26-27
Michał Grzegorowski, Jarosław Antyborzec, Jarosław Szydłowski, Iwona Steiner, Joanna Zabel-Olejnik, Grzegorz Wonicki
Antral choanal polyps in the records of the ent department of the Pediatric Institute of the Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań, Poland
ENT Department of Pediatric Institute of the Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań, Poland
Head: Prof. Michał Grzegorowski, M.D.
Summary
Single unilateral polyp, so-called antral choanal polyp, constitutes about 5% of nasal polyps. It is usually found among children and teenagers. Authors, describe experience in treatment of the disease, on the basis of 26 cases.
Introduction
The nasal polyps occur as pedunculated lesions covered by thin mucous membrane containing a small number of lymphocytes and eosinophils, and filled with gelatinous connective tissue. They are most frequently located in the upper part of the lateral nasal wall around the middle turbinate. Nasal polyps as multiple lesions occur mostly among adults and teenagers over 14 years old. Single, unilateral polyp, so-called antral choanal polyp (ACP) comprises about 5% of nasal polyps, and occurs primarily among children and teenagers (1, 2). It contains a large amount of fibrous elements and may be considered as a tumour rather than a polyp (2). The origin of ACP is the mucous membrane of the maxillary sinus, but there have been cases describing the point of origin in the sphenoid sinus, ethmoid, and middle turbinate (3, 4). When increasing in size it extends through the semilunar hiatus into the middle meatus and elongates to the nasopharynx. Because of the ostial constriction it has two parts - one in the sinus, and the second in the nasal cavity, connected by a narrow junction. One paper reported a case of herniation of the ACP through an oroantral fistula to the oral cavity after extraction of the upper molar. ACP, much more prevalent in the paediatric population, needs special consideration because its clinical manifestations may be mimicked by conditions such as juvenile angiofibroma, meningoencephalocele, and teratoma (1). Contrary to bilateral nasal polyposis (BNP), mostly associated with allergy, where glucocorticoids and antibiotics play a dominant role in therapy (5), ACP requires surgical therapy. According to Goldman, intranasal polypectomy is not sufficient and carries a risk of recurrence (2). Antrostomy or Caldwell-Luc with extirpation of the polyp stalk is the best method to avoid recurrence.
Purpose of study
The purpose of this study was to estimate the recurrence of ACP among children treated in the ENT Department of the Pediatric Institute by internasal polypectomy or extirpation of a polyp via the oral cavity. No Caldwell-Luc was performed because of children´s age contra-indicating this kind of operation. We also decided to measure the prevalence of ACP among children.
Material and method

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

New Medicine 3/1999
Strona internetowa czasopisma New Medicine

Pozostałe artykuły z numeru 3/1999: