Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/1999, s. 68-69
Bożena Tarchalska-Kryńska
Cytological evaluation of nasal mucosa in upper respiratory diseases. Cytological evaluation of the nasal mucosa in healthy new-born children
Department Experimental and Clinic Pharmacology, Medical University of Warsaw, Poland
Head: Prof. Andrzej Członkowski, M.D.
Summary
Cytological examination of the nasal mucosa in very young children have sporadically bee performed. In our study cytograms of 105 infants age 1-7 days were evaluated. Cytograms of the nasal mucosa of 1-7 days old infants differ from these of adults and older children. Cytological evaluation of nasal mucosa as non-invasive and easy to perform examination can be very useful in screening of the very young children from the group with a risk of respiratory system disorders including allergic diseases.
Introduction
Cytological evaluation of the nasal mucosa is one of the methods used in the diagnosis of upper respiratory diseases. Cytological examination of the nasal mucosa in very young children have sporadically been performed (1, 2). In our investigations only the number of migratory and squamous cells in cytograms of healthy infants was evaluated. The children of 1 to 7 days old were examined in maternity units, before leaving hospitals.
Material and methods
The evaluation was performed in 4 hospitals in 3 towns (Warszawa, Częstochowa, Bielsko-Biała) in Poland. They were carried out according to „GCP” rules, after receiving a consent from the Ethical Comity at warsaw Medical Academy. Cytograms of 105 infants age 1-7 days (median 3) of both sexes (49 boys and 56 girls) were evaluated. All the infants were born naturally, on time and were healthy, according to the opinion of physicians. The course of pregnancies and birth-giving were considered as normal. There were no history of allergic diseases in the families in each case. Special questionnaires concerning the family history of allergic symptoms from respiratory and alimentary systems and the skin were filled by the mothers of investigated babies.
Cytological evaluation in the infants was performed by the use of exfoliation method described elsewhere (3).
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Matheson A. et al.: Local tissue and blood eosinophils in newborn infants. J. Pediat., 1951, 51:502-509. 2. Cohen G.A. et al.: Normal nasal cytology in infancy. Ann Allergy 1985, 54:112-114. 3. Tarchalska-Kryńska B.: Próby obiektywizacji oceny farmakoterapii w nieżytach górnych dróg oddechowych z uwzględnieniem parametrów klinicznych i morfologicznych. Praca habilitacyjna, Warszawa, 1995. 4. Holt P.G.: Enviromental factors and primary T-cell sensitivation to inhalant allergens in infancy: reappraisal of the role of infections and air pollution. Pediatr. Allergy Immunol., 1995, 6:1-11.
New Medicine 3/1999
Strona internetowa czasopisma New Medicine

Pozostałe artykuły z numeru 3/1999: