Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/1999, s. 72-73
Lidia Zawadzka-Głos1, Mieczysław Chmielik1, Maria Wąsik2
Immunological response in hypertrophied palatine tonsils and blood pre- and postadenotonsillotomy
1 Department of Pediatric Otorhinolaryngology, The Medical University of Warsaw, Poland
Head: Prof. Mieczysław Chmielik, M.D.
2 Department of Laboratory Diagnostics and Clinical Immunology of Developmental Age, Warsaw, Poland
Head: Prof. Maria Wąsik, M.D.
Summary
Adenotonsillotomy (ATT) is one of the commonest surgical procedures. The tonsils take post in both the humoral and the cellular response of the immune system. In this controlled study we have made an attempt to assess the immune system one day before and one day after adenotonsillotomy in diferent age-related groups of children. Quantitative and qualitative disorders of the immune system were found in children with hypertrophied palatine tonsils.
Introduction
Adenotonsillotomy (ATT) is one of the commonest surgical procedures performed by pediatric otorhinolaryngologists. Although it is well-known and has been done for many years, it still remains unknown why we observe hypertrophied palatine tonsils in some children and why in some cases it reveales tendency to recover after operation. Apart from a long - suspected and also well - documented microbiological etiology the individual predisposition seems to be cennective with the individual condition of the immune system.
The tonsils take part in both the humoral and the cellular response of the immune system. They contain T and B lymphocytes as well as some additional cells. The mutual quantitative relation between the subpopulations of the cells present in the tonsils, particularly those expressing characteristic superficial antigens and receptors, may play a role in their excessive proliferation, leading to hypertrophy of the palatine tonsils. Changes in the composition of the lymphocyte subpopulation in the peripheral blood may be observed in a group of children with hypertrophied palatine tonsils. Those changes may reflect the individual maturation process of the immune system or, it is also possible, that they reveal a hereditary or an acquired deficiency of the immune system in children.
In this controlled study we have made an attempt to assess the immune system one day before and one day after adenotonsillotomy in diferent age-related groups of children.
Material and methods
Thirty-nine children with hypertrophy of the palatine tonsils were included in the study. After initial examinations they were divided into two age - related groups - younger (<7 years old) and older (> 7 years old). An analogous division by age was made in the control group. Blood tests in the group with hypertrophied tonsils were performed pre- and post-operatively between 6 and 18 months. Blood tests in the control group were only done once.
The spontaneous proliferative response of mononuclear cells (MNC) of the peripheral blood and of the tonsil tissue was examined after ATT, as was the ability to response after stimulation by PHA and SAC mitogens. Quantitative assessment of the subpopulation of T lymphocytes was performed by determination of the number of cells with superficial CD2+, CD4+, CD8+ and CD19+ antigens and immunoglobulin receptors IgG, IgM, IgD and (histocompatibility antigen) HLA - II antigen.
Results
Spontaneous proliferation of mononuclear cells in the peripheral blood was statistically significantly higher in a group of younger children with hypertrophied palatine tonsils compared to the results from the control group (p <0.002) and in the group after adenotonsillotomy (p <0.025). No statistically significant differences were found between the control group and the group of children over 7 years old after adenotonsillotomy. In this study we noticed that before adenotonsillotomy in both age - related groups the responses were within normal limits.
This drawss attention to the fact that in both age - related groups all results before adenotonsillotomy were within normal limits.
The spontaneous proliferation of the mononuclear cells of the tonsils was higher than the spontaneous proliferation of the mononuclear cells of the peripheral blood pre- and postoperatively.
Examination of the PHA or SAC stimulated proliferative response of the mononuclear cells of the peripheral blood in the normal group revealed that this activity depends on age and is markedly higher in younger children (<7 year old).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Abbey K., Kawabata I.: Computerized three-dimensional reconstruction of the crypt system of the palatine tonsil. Acta Otolaryngol. (Stockch) 1988; suppl 454:39-42. 2. Kossowska E.: Otolaryngologia wieku rozwojowego. PZWL, W-wa, 1979. 3. Miszke A.: Współczesne poglądy na rolę migdałków podniebiennych. Otolaryng. Pol., 1989, XLIII, 3:174-179. 4. Nowara E. et al.: Die Gaumentonsillen als teil des lymphatischen System Ein und Ausstrom nengebildeter Lymphocyten-HNO, 1986, 34: 164. 5. Ostrowski: Histologia. PZWL, W-wa, 1995, 475-519. 6. Poppema S. et al.: Distribution of T cell subsets in human tonsils. J. Exp. Med. 1981; 153:30-41. 7. Sieluzycki Cz.: Alergologia dla otolaryngologów. PZWL, W-wa, 1988. 8. Sugiyama M. et al.: T cell subsets in the tonsil in relation to age analyzed with monoclonal antibodies and fluorescence activated cell sarter (FACS). Inst. J. Pediatric. Otorhinolaryngol., 1983, 6:195-204. 9. Yamanaka N. et al.: Immubohistochemical study of tonsil. Distribution of T cell subsets. Acta Otolaryngol. 1993, 96:509-516. 10. Yamanaka N. et al.: Sponteneaus DNA synthesis in adenoidal lymphocytes from healthy children and from children with otitis media with effusion. Acta Otolaryngol (Stockch) 1985; 100:399-404.
New Medicine 3/1999
Strona internetowa czasopisma New Medicine

Pozostałe artykuły z numeru 3/1999: