Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2001, s. 8-10
Mieczysław Chmielik, Małgorzata Dębska, Anna Bielicka, Anna Gabryszewska
Treatment of laryngeal stenosis in children
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, The Medical University of Warsaw
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD.
Summary
The number of children with laryngeal stenosis has increased as a result of congenital defects and prolonged int-bation. In the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of Warsaw Medical School, during the last ten years (1990-1999), 52 children suffering from laryngeal stenosis have been diagnosed. Among the 36 diagnosed or treated children, 21 were decannulated, 3 died, 4 are still under treatment, and we have no information on 8 of them. Children with laryngeal stenosis are treated using a laryngeal incision performed with a laryngotome, on a silastic seperator on an endless thread. The treatment is difficult and prolonged in children with the 3 rd and 4th degree of stenosis. Intralaryngeal incision is an efficient method in the treatment of postintubation laryngeal stenosis. It allowed the decannulation of 58% of cases.
INTRODUCTION
Since the mid – seventies, we have seen an increase in the number of children with postintubation laryngeal stenosis. This is connected with the prolonged intubation of small children in intensive care with circulatory and respiratory insufficiency.
Factors which may influence the occurence of postintubation complications include: imperfect intubation technique, tissue infection during the introduction of the tube, and the age of the child (premature infants and new – borns tolerate intubation better than older children). They also include the duration of the intubation, tube size and material, method of sterilisation, tissue anoxia caused by respiratory disorders, bleeding, metabolic disturbances, and the drugs used.
The mechanism of generation of postintubation complications depends on the compression of the laryngeal mucous membrane by the intubation tube. In the subglottic area, which consists of a full ring of cricoid cartilage, inelastic during compression, this results in localised anaemia followed by necrosis caused by ischaemia. An inflammatory state, petechiae, ulceration covered by fibrin and granulation, cicatricial infiltration, and adhesions result.
The subglottic area is the most frequent site of postintubation strictures. Postintubation changes are rarely found at the level of the glottis. Symptoms of postintubation laryngeal stenosis most often appear between 7 and 21 days after the removal of the tube. At this time, inspiratory or mixed dyspnoea, laryngeal stridor, and voice changes can occcur.
The child requires endoscopic examination of the respiratory tract, and specialist therapeutic management.
We evaluated the degree of stenosis on a four – point scale;
1st degree – stenosis of up to 70% of the lumen of the larynx
2nd degree – stenosis of up to 90% of the lumen of the larynx
3rd degree – stenosis of up to 97% of the lumen of the larynx
4th degree – stenosis greater than 97% of the lumen of the larynx, or laryngeal atresia.
Children with laryngeal stenosis have frequently been found to have concomitant diseases; for example: anomalies of the facial skeleton, congenital heart disease, intracerebral haemorrhage, epilepsy, or chromosomal abnormalities.
In the Department of Paediatric Otolaryngology of Warsaw Medical School, children with laryngeal stenosis are treated using a laryngeal incision performed with a laryngotome, on a silastic separator on an endless thread. In the most frequent cases, a tracheotomy should be performed; this allows proper ventilation, and is vital for the introduction and fixing of a separator at the site of the incision.
AIM OF THE STUDY
The purpose of this study was to assess the effectiveness of treatment of postintubation laryngeal stenosis using intralaryngeal incisions.
MATERIALS AND METHODS
During the last ten years (1990-1999), 52 children suffering from laryngeal stenosis have been diagnosed and treated. These were 25 girls and 27 boys, aged from 1 month to 10 years. The average age at recognition of the stricture was 2 years and 1 month. We examined the age of the child at the time of recognition of the stricture, the reason for intubation, and co – existing diseases. We also recorded the location and degree of laryngeal stenosis.
In estimating the effectiveness of treatment, we disregarded the number of laryngeal incisions, the type and date of application of a separator, the treatment time from diagnosis to decannulation, and any complications after treatment.
RESULTS
In all 36 children, laryngeal stenosis was caused by prolonged translaryngeal intubation. The time ranged from 3 to 90 days, with a mean of 28 days. In 12 cases prolonged intubation was caused by respiratory and circulatory failure during inflammatory diseases of the respiratory tract, in 2 cases by a foreign body in the bronchum, in 4 cases due to sepsis, and in 17 cases due to prematurity or congenital disease of the larynx and trachea (laryngomalacia – 7 cases, cyst – 2 cases, vocal chord paralysis – 1 case, tracheo – oesophageal fistula – 1 case, web – 1 case, dysplasia of the cricoid cartilage – 1 case, Pierre – Robin syndrome accounted for 1 case, palatoschisis – 1 case; operation for congenital heart disease – 1 case, and the result of multi – organ trauma – 1 case).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1.Brodner D.C., Guarisco J.L.: Subglottic stenosis: evaluation and management; J. La. State. Med. Soc., 1999 Apr, 151:4, 159-64. 2.Cotton R.T., McMurray J.S.: Laryngotracheal stenosis. New perspectives; Pediatr. Pulmonol. Suppl., 1999, 18:, 64-6. 3.Cotton R.T.: Management of subglottic stenosis. Otolaryngol. Clin. North. Am., 2000 Feb, 33:1, 111-30. 4.Couraud L. et al.: Surgical treatment of nontumoral stenoses of the upper airway. Ann. Thorac. Surg., 1995 Aug, 60:2, 250 – 9; discussion 259-60. 5.Gaissert H.A. et al.: Temporary and permanent restoration of airway continuity with the tracheal T – tube; J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1994 Feb, 107:2, 600 6. Gavilán J. et al.: Surgical treatment of laryngotracheal stenosis: a review of 60 cases. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol., 1998 Jul, 107:7, 588-92. 7.Grillo H.C. et al.: Postintubation tracheal stenosis. Treatment and results; J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1995 Mar, 109:3, 486-92; discussion 492-3. 8.Lesperance M.M., Zalzal G.H.: Laryngotracheal stenosis in children; Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 1998, 255:1, 12-7. 9.Ndiaye I. et al.: Surgical management of laryngeal stenosis in children. Ann. Otolaryngol. Chir. Cervicofac., 1999 Jun, 116:3, 143-8. 10.Othersen H.B. Jr.: Subglottic tracheal stenosis; Semin Thorac Cardiovasc Surg, 1994 Oct, 6:4, 200-5. 11.Triglia JM. i wsp.: Management of paediatric laryngotracheal stenosis. J Pediatr Surg, 1991 Jun, 26:6, 651-4. 12.Triglia JM. et al.: Treatment of laryngotracheal stenoses in children; Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord), 1990, 111:3, 261-5. 13.Vollrath M. et al.: Surgery of acquired laryngotracheal stenoses in childhood. Experiences and results from 1988 to 1998. I: Laryngotracheal reconstruction (see comments); HNO, 1999 May, 47:5, 457-65. 14.Werkhaven J.A.; Beste D.: Diagnosis and management of paediatric laryngeal stenosis. Otolaryngol. Clin. North. Am., 1995 Aug, 28:4, 797-808.
New Medicine 2/2001
Strona internetowa czasopisma New Medicine