Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Medycyna Rodzinna 2/1999

Spis treści / Contents

Normy żywienia dotyczące witamin
Światosław Ziemlański, Maria Wartanowicz - s. 5-10
Gruźlica
Biruta Fąfrowicz - s. 17-22
Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
Krystyna Knypl - s. 23-26
Alergia pyłkowa
Jacek Paszkowski - s. 35-40
Zatrucia grzybami
Lech Panasiuk - s. 41-48