Medycyna Rodzinna 3/1999

Spis treści / Contents

Zasady leczenia cukrzycy typu 2
Andrzej Nowakowski - s. 7-11
Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego
Hanna Lewandowska-Stanek - s. 12-14
Strategie kontroli grypy
Paweł Grzesiowski - s. 21-23
Zapraszamy również do zapoznania się z zasobami Księgarni Medycznej związanymi z Interną