Medycyna Rodzinna 4/1999

Spis treści / Contents

Uszkodzenia wielomiejscowe – problemy lecznicze i pielęgnacyjne
Honorata Sokolnicka, Wojciech Mikuła - s. 3-5
Choroby żył
Marek Durakiewicz - s. 6-10
Cholestazy u dzieci. Patofizjologia, diagnostyka i leczenie
Kamil Hozyasz, Grażyna Rowicka - s. 22-27
Uwagi dotyczące funkcjonowania Praktyk Lekarza Rodzinnego
Bożenna Sadowska-Krawczyk - s. 32-33
Nowotwory skóry
Adam Borzęcki - s. 34-38
Zapraszamy również do zapoznania się z zasobami Księgarni Medycznej związanymi z Interną