Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Medycyna Rodzinna 6/2002

Spis treści / Contents

Jak rozpoznawać i leczyć dystonię neurowegetatywną?
How to diagnose and treat somatization disorder?
Andrzej Czernikiewicz - s. 3-6
Zakażenie Helicobacter pylori w praktyce lekarza rodzinnego – kogo leczyć?
Helicobacter pylori infection – who should be treated?
Janusz Ciok - s. 9-14