Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 2/2005

Spis treści / Contents

Deviation of the nasal septum versus adenoid hypertrophy
Lechosław P. Chmielik, Mieczysław Chmielik - s. 18-19
Diagnostic and therapeutic difficulties in children with chronic rhinosinusitis
Lechosław P. Chmielik, Anna Kaczmarczyk, Mieczysław Chmielik - s. 20-23
Diseases in chronic rhinosinusitis in children – initial report
Lechosław P. Chmielik, Agata Kuniszyk, Mieczysław Chmielik - s. 24-25
Post-traumatic nasal deformations in children
Eliza Brożek-Mądry, Mieczysław Chmielik, Anna Bielicka, Lechosław P. Chmielik, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos - s. 28-32