Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 4/2005

Spis treści / Contents

Causes of recurrences of anal fistulae
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska - s. 54-56