Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 1/2007

Spis treści / Contents

Studies on the effect of ozonotherapy on blood serum ?-tocopherol level in patients with atherosclerotic ischemia of lower extremities
Ewa Bartkowiak-Fludra, Aldona Jasińska-Stępniak, Marek Gogolewski, Irena Ponikowska - s. 10-14
Physiology of heart and echocardiography – do physicians always combine them in clinical practice?
Robert Skalik, , Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Anna Janocha, Wojciech WoĽniak - s. 15-19