Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 2/2010

Spis treści / Contents

Representations of the Social Body and Drug Use
Sándor Bollók, Zsuzsa Menczel, István Vingender – s. 54-62
Patterns of suffering: an anthropological reading
Giampiero Camurati, Fabio Gabrielli, Matteo Ianno, Franco Mauro – s. 63-65