Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
New Medicine 1/2014

Spis treści / Contents

Original papers
Case report
Regional studies on health science
Original papers
An educational model of glucose homeostasis in diabetes mellitus
Mihály Dió, Tibor Deutsch, Judit Meszáros – s. 29-32
Review papers