Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Medycyna 5/1999 - Ortopedia III

Spis treści / Contents

Powikłania urologiczne u chorych z para- i tetraplegi±
Andrzej Zbigniew Buczyński – s. 13-15