Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Medycyna 9/2000 - Ortopedia IV

Spis treści / Contents

Epidemiologia urazów jako problem III tysiąclecia*
Janusz Garlicki, Paweł M. Paczkowski, Wojciech Mikuła
Dane epidemiologiczne urazów ręki w materiale Oddziału UrazowoOrtopedycznego w Konstancinie
Firas Albarazi, Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska, Wojciech Mikuła
Specyfika leczenia złamań w osteoporozie
Dariusz Danis, Wojciech Mikuła
Zaopatrzenie chirurgiczne złamań patologicznych kości długich
Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska, Wojciech Mikuła, Bogusława Góralczyk
Wyniki leczenia operacyjnego odleżyn okolicy guza kulszowego
Elżbieta Gmitrzak-Trzeszczkowska, Krzysztof Wasiak, Radosław Słowiński