Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Medycyna 3/2003 - Onkologia VI

Spis treści / Contents

Hormonoterapia nowotworów
Hormonotherapy
Ewa Markiewicz-Grodzicka
Rak płuca
Lung cancer
Tomasz Lewandowski
Nowotwory złośliwe narządu rodnego
Malignant neoplasms of genitals
Barbara Kozakiewicz
Ból w chorobie nowotworowej
Cancer pain
Tomasz Lewandowski