Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Medycyna 3/2006 - Diabetologia IV

Spis treści / Contents

Ciąża czy cukrzyca
PREGNANCY OR DIABETES
Barbara Golonko, Iwona Radziejewska - s. 46-51
Kolejność porodów a ryzyko wystąpienia cukrzycy ciężarnych
The order (sequence) of deliveries via (versus) the risk of appearance of diabetic pregnancy
Barbara Golonko, Iwona Radziejewska - s. 52-57