Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Pediatria 2/2005

Spis treści / Contents

Ocena budowy ciała dzieci w wieku 8-10 lat z powiatu Włoszczowa (województwo świętokrzyskie)
Evaluation of the constitution of children aged 8-10 from the Włoszczowa district (province: Świętokrzyskie)
Romana Pawlińska-Chmara, Dorota Kulik-Nowak - s. 45-75