Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Nowa Stomatologia 3/2013

Spis treści / Contents

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
Prace oryginalne
Original papers
Skuteczność usuwania płytki nazębnej u dzieci z uzębieniem mlecznym, stałym i mieszanym
Efficacy of dental plaque removal in children with primary, permanent, and mixed dentition
Sara Shamsa, Anna Piróg, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 103-108
Ocena stanu uzębienia oraz nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku
Evaluation of hygiene and eating habits in children with gastroesophageal reflux disease
Kamila Czarnota-Haus, Magdalena Wochna-Sobańska – s. 109-114
Prace poglądowe
Review papers
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa. Przegląd piśmiennictwa
Molar incisor hypomineralization. A review of the literature
Ewa Michałek-Pasternak, Monika Andrzejuk, Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 115-119
STOMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA
Prace oryginalne
Original papers
Wpływ wybranych preparatów fluorowych na mikrostrukturę szkliwa z wczesnymi zmianami próchnicowymi
The effect of selected fluoride products on microstructure of early caries lesions
Agnieszka Mielczarek, Joanna Michalik, Marek Kujawa – s. 120-124
Prace poglądowe
Review papers
Estetyczne wkłady koronowe – przegląd piśmiennictwa
Aesthetic inlays – review of the literature
Barbara Burzyńska, Ewa Iwanicka-Grzegorek, Przemysław Szczyrek – s. 125-127
Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym
Radiological aspects in endodontic treatment
Katarzyna Kosińska, Magdalena Sobecka – s. 128-134
Analiza wybranych czynników klinicznych i anatomicznych w podjęciu decyzji: ząb czy implant. Przegląd piśmiennictwa. Część I. Aspekty endodontyczne i periodontologiczne
The analysis of selected clinical and anatomical factors in decision making: the tooth or implant. Review of the literature. Part I. Endodontic and periodontal aspects
Michał Szadowski, Andrzej Wojtowicz, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 135-140
PERIDONTOLOGIA I CHOROBY BLONY SLUZOWEJ
Prace oryginalne
Original papers
Analiza epidemiologiczna występowania Candida species oraz ich lekooporności u pacjentów ze stomatopatią protetyczną
Epidemiological analysis of Candida species colonization and drug resistance in patients with prosthetic stomatopathy
Andrzej Miskiewicz, Grzegorz Szparecki, Maciej Nowak, Renata Górska – s. 141-144
Prace poglądowe
Review papers
Rola cząsteczki CXCL8 w patogenezie zapalenia przyzębia
The role of CXCL8 molecule in periodontitis pathogenesis
Andrzej Miskiewicz, Grzegorz Szparecki – s. 145-148