Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2006, s. 34-37
Agata Żuchnik-Wrona, Krzysztof Kupisz
Guzy ślinianek przyusznych – diagnostyka i leczenie w oparciu o materiał Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie w latach 2000-2005
Tumors of the parotid glands – diagnostics and treatment in the material of the Departament of Otolaryngology Head and Neck Surgery of Lublin Specialistic District Hospital in the years 2000-2005
z Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Ordynator Oddziału: dr n. med. Krzysztof Kupisz
Streszczenie
Introduction: Salivary glands tumors are not very often, present 5-10% of all head and neck tumors. About 85% of them concern parotid glands, significantly seldom it concern submandibular glands (about 10%). Tumors of the sublingual gland are exceptionally rarely – less than 1%.
Aim of the study: The aim of our study was to estimate the frequency and the histological structure of the benign and malignant tumors of the parotid gland in surgically threated patients of the Departament of Otolaryngology Head and Neck Surgery of Lublin Specialistic District Hospital.
Material and methods: In the Departament of Otolaryngology Head and Neck Surgery of Lublin Specialistic District Hospital 89 patients were surgically treated because of parotid glands tumors in the years 2000-2005. In 70 patients (78,6%) benign tumors and in 19 patients (21,4%) malignant tumors were observed.
Results: All patients with benign tumors were surgically treated, patients with malignant tumors were operated on and irradiated. The diagnosis have included ultrasonography and biopsy. When the malignant tumor, tumor of the deep part of the gland or tumor of the parapharyngeal space was suspected a computer tomography and histological examination during surgical treatment were performed. In group of 70 patients with benign tumors in 52 (74,3%) a superficial parotidectomy, in 11 cases (15,7%) a total parotidectomy with tumor penetrating to parapharyngeal space and in 7 patients (10%) a subtotal parotidectomy with tumor of a deep part of parotid gland were done. All 19 patients with malignant tumors underwent total as planoepithelial carcinoma (36,8%).
WSTĘP
Nowotwory gruczołów ślinowych występują stosunkowo rzadko, stanowią ok. 5-10% wszystkich guzów głowy i szyi. Okoł. Nowotwory małych gruczołów ślinowych stanowią około 4% wszystkich guzów ślinianek (1, 2). Większość nowotworów ślinianek przyusznych to guzy łagodne – ok. 85%, blisko połowa guzów ślinianek podżuchwowych to nowotwwywodzących się z małych gruczołów ślinowych to guzy złośliwelopostaciowy (guz mieszany) i gruczolak limfatyczny (guz Warthina), najczęstsze guzy złośliwe to: rak śluzowo-naskórkowy, rak gruczolakowato-torbielowaty, rak gruczołowy (1, 2). Rak płaskonabłonkowy występuje w grucpatologicznych raka płaskonabłonkowego i w celu odróżnienia tych nowotworów mogą być konieczne specjalne barwienia. W przypadku stwierdzenia raka płaskonabłonkowego w gruczole ślinowym należy pomyśleć o możliwości przerzutu z ogniska pierwtnego w innym miejscu.
Klasyfikację histologiczną guzów ślinianek zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia przedstawiono poniżej (3):
Gruczolaki
- Gruczolak wielopostaciowy
- Mioepitelioma
- Gruczolak podstawnokomórkowy
- Gruczolak limfatyczny Warthina
- Gruczolak kwasochłonny
- Gruczolak kanalikowy
- Gruczolak łojowy
– Gruczolak łojowy limfatyczny
- Brodawczak przewodu
– Brodawczak przewodu odwrócony
– Brodawczak wewnątrzprzewodowy
– Brodawkowaty gruczolak ślinowy
- Gruczolakotorbielak
– Brodawkowaty
– Śluzowy
Raki
- Rak z komórek surowiczych
- Rak śluzowo-naskórkowy
– Dobrze zróżnicowany
– Skąpo zróżnicowany
- Rak gruczołowato-torbielowaty
– Postać gruczołowo-kanalikowa
– Postać lita
- Wielopostaciowy gruczolakorak nisko zróżnicowany
- Rak przewodu ślinowego
- Gruczolakorak podstawnokomórkowy
- Rak łojowy
- Rak kwasochłonny
- Gruczolakotorbielako-brodawkowaty rak
- Gruczolakorak
- Rak płaskonabłonkowy
- Rak nieinwazyjny
– Rak inwazyjny
– Mięsakorak
– Przerzutowy gruczolak wielopostaciowy
- Rak mioepitelialny
- Rak niezróżnicowany
– Rak małokomórkowy
– Rak niezróżnicowany ze zrębem limfoidalnym
Guzy pochodzenia nienabłonkowego
- Naczyniaki
- Tłuszczaki
- Guzy pochodzenia nerwowego
- Inne guzy niezłośliwe pochodzenia mezenchymalnego
- Mięsaki
Chłoniaki złośliwe
- Pozawęzłowe chłoniaki ze zrębu gruczołów ślinowych
- Chłoniak złośliwy wywodzący się z węzłów chłonnych ślinianki
Guzy wtórne
Guzy niesklasyfikowane
CEL PRACY
Celem pracy była ocena częstości występowania oraz histologii łagodnych i złośliwych nowotworów ślinianek przyusznych u chorych leczonych operacyjnie z powodu guzów ślinianek przyusznych w materiale oddziału.
MATERIAŁ I METODY
W Oddziale Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie w latach 2000-2005 leczono operacyjnie 89 pacjentów z powodu guzów ślinianek przyusznych. Guzy łagodne rozpoznano u 70 pacjentów (78,6%), guzy złośliwe u 19 chorych (21,4%). W grupie 70 chorych, u których stwierdzono guzy łagodne u 11 chorych (15,7%) guzy przyusznicy penetrowały do przestrzeni przygardłowej, u 7 pacjentów (10%) rozwijały się w części głębokiej gruczołu. Wśród 19 pacjentów z guzami złośliwymi przyusznicy w 12 przypadkach (63,2%) zajęta była część powierzchowna, a w 7 przypadkach (36,8%) obie części gruczołu. Diagnostyka guzów obejmowała badanie ultrasonograficzne, biopsję cienkoigłową. W przypadkach podejrzenia o nowotwór złośliwy, guz części głębokiej czy też przestrzeni przygardłowej wykonywano tomografię komputerową i śródoperacyjne badanie histologiczne. We wszystkich przypadkach wykonywano pooperacyjne badanie histologiczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-04-18
zaakceptowano do druku: 2006-05-16

Adres do korespondencji:
*Agata Żuchnik-Wrona
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Oddział Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi
Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
tel. (0-81) 525-78-90
e-mail: awrona2@wp.pl

Nowa Medycyna 2/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna