Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2009, s. 48-49
*Jerzy Ziołkowski
Trudności rozpoznawania gruźlicy u dzieci
Difficulties in the diagnosis of tuberculosis in children
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry PediatriiWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Państwowy Szpital Kliniczny, Warszawa
Streszczenie
Primary tuberculosis is nowadays different than years ago. The clinical course is definitely milder. Acute forms of TB occur sporadically. Complications of pulmonary nodular TB are rarely observed. The diagnostics of extrapulmonary localication remain s difficult, especially that in those cases latent forms of TB are more common. In the last decades an increase in the percentage of latent TB in children was noticed. Making the diagnosis of primary TB is very difficult, but it needs considering in certain cases.
Mamy XXI wiek, a gruźlica u dzieci stanowi10% ogółu przypadków tej choroby, a w niektórych rejonach świata (Południowa Afryka, rejon Zachodniego Pacyfiku, Rosja, przekracza nawet 40%.
Od roku 1882 (odkrycie przez Roberta Kocha Mycobacterium tuberculosis) z powodu gruźlicy zmarło ponad 100 tysięcy osób. Kryteria rozpoznawania gruźlicy u dzieci od wielu lat nie zmieniły się. Od 20-25 lat rozpoznanie tej choroby u dzieci jest trudne, a według wielu autorów – ekstremalnie trudne. Corrigan i Paton uważają, że, rozpoznanie gruźlicy pierwotnej jest wyzwaniem, a objawy jeśli występują są niecharakterystyczne”.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-02-25
zaakceptowano do druku: 2009-03-27

Adres do korespondencji:
Jerzy Ziołkowski
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry PediatriiWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Państwowy Szpital Kliniczny, Warszawa
ul. Działdowska 1/3, 01-184 Warszaw
tel.: (0-22) 452-32-59
e-mail: jziolkowski@op.pl

Nowa Medycyna 1/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna