Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2009, s. 66-67
*Mariola Antończyk
Rozpoznanie, opracowanie, wygaszenie i postępowanie po wygaszeniu ogniska epidemicznego legionelli w oddziale okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w okresie 11.12.2006 r. – 31.03.2007 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Legioneloza to ostra choroba zakaźna, niezaraźliwa, wieloukładowa, najczęściej z dominującymi objawami zapalenia płuc, wywołana przez inhalacje aerozolu wodnego, zawierającego bakterie z rodziny Legionellaceae (1).
Rozpoznawanie legionelozy u chorych w Polsce ciągle napotyka na trudności, w rezultacie choroba w postaci ostrego zapalenia płuc, nadal jest rzadko identyfikowana. Wewnętrzna instalacja wodna dużych budynków (m.in. obiektów służby zdrowia) w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich i w USA, często bywa siedliskiem pałeczek Legionella. Stan ten stwarza ryzyko zakażenia zwłaszcza dla pacjentów, a ryzyko jest tym większe, im bardziej instalacja jest zasiedlona przez Legionella i dotyczy głównie tych pacjentów, którzy z różnego powodu znajdują się w stanie zmniejszonej odporności.
Legioneloza jako zakażenie szpitalne rozpoznawana jest w Europie i w USA w ok. 20% zgłoszonych zachorowań na ostre zapalenie płuc, najczęściej u chorych hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii (2).
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na Oddziale Okulistyki w okresie od grudnia 2006 do marca 2007 roku rozpoznano i wygaszono ognisko epidemiczne legionelozy.
W Oddziale Okulistyki mieszczącej się na V piętrze, tj. w II strefie zasilania w ciepłą wodę, podejrzewano wystąpienie bakterii Legionella u 5 pacjentów, z czego jej obecność potwierdzono u 4 pacjentów. Jedna osoba została wyleczona, 3 osoby zmarły.
Podejrzenie wystąpienia ww. ogniska zostało zgłoszone natychmiast do PPIS. Po telefonicznych konsultacjach z Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, wysłano do badania próby moczu i surowice od ww. pacjentów oraz dwie próby ciepłej wody. Pierwszą próbę pobrano z ujęcia przy podgrzewaczu (II strefa), drugą próbę pobrano przez słuchawkę prysznicową z kabiny w łazience w Oddziale Okulistyki. We wszystkich badanych próbach stwierdzono obecność bakterii z grupy Legionella pneumophila sg 1 i 2-14. Badania wody potwierdziły też, że w szpitalu istnieje źródło ewentualnego zakażenia dla pacjentów oraz, że woda ta nie nadaje się do użycia w prysznicach. Wobec powyższego wykonano czyszczenie i dezynfekcję sieci wody ciepłej i ponowną kontrolę mikrobiologiczną wody. Jednak wystąpienie w Oddziale Okulistyki kolejnego zachorowania na ciężkie zapalenie płuc w dn. 03.01.2007 r. i potwierdzenie obecności pałeczekLegionella w badanych próbach moczu i surowicy, spowodowało wstrzymanie i tak już ograniczonych przyjęć do szpitala i zdecydowało o przeprowadzeniu kolejnej dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Do dnia 08.03.2007 r. podjęto między innymi następujące działania:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-02-25
zaakceptowano do druku: 2009-03-27

Adres do korespondencji:
*Mariola Antończyk
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój
e-mail: zakazenia@wss2.jastrzebie.pl

Nowa Medycyna 1/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna