Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2009, s. 66-67
*Mariola Antończyk
Rozpoznanie, opracowanie, wygaszenie i postępowanie po wygaszeniu ogniska epidemicznego legionelli w oddziale okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w okresie 11.12.2006 r. – 31.03.2007 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Legioneloza to ostra choroba zakaźna, niezaraźliwa, wieloukładowa, najczęściej z dominującymi objawami zapalenia płuc, wywołana przez inhalacje aerozolu wodnego, zawierającego bakterie z rodziny Legionellaceae (1).
Rozpoznawanie legionelozy u chorych w Polsce ciągle napotyka na trudności, w rezultacie choroba w postaci ostrego zapalenia płuc, nadal jest rzadko identyfikowana. Wewnętrzna instalacja wodna dużych budynków (m.in. obiektów służby zdrowia) w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich i w USA, często bywa siedliskiem pałeczek Legionella. Stan ten stwarza ryzyko zakażenia zwłaszcza dla pacjentów, a ryzyko jest tym większe, im bardziej instalacja jest zasiedlona przez Legionella i dotyczy głównie tych pacjentów, którzy z różnego powodu znajdują się w stanie zmniejszonej odporności.
Legioneloza jako zakażenie szpitalne rozpoznawana jest w Europie i w USA w ok. 20% zgłoszonych zachorowań na ostre zapalenie płuc, najczęściej u chorych hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii (2).
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na Oddziale Okulistyki w okresie od grudnia 2006 do marca 2007 roku rozpoznano i wygaszono ognisko epidemiczne legionelozy.
W Oddziale Okulistyki mieszczącej się na V piętrze, tj. w II strefie zasilania w ciepłą wodę, podejrzewano wystąpienie bakterii Legionella u 5 pacjentów, z czego jej obecność potwierdzono u 4 pacjentów. Jedna osoba została wyleczona, 3 osoby zmarły.
Podejrzenie wystąpienia ww. ogniska zostało zgłoszone natychmiast do PPIS. Po telefonicznych konsultacjach z Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, wysłano do badania próby moczu i surowice od ww. pacjentów oraz dwie próby ciepłej wody. Pierwszą próbę pobrano z ujęcia przy podgrzewaczu (II strefa), drugą próbę pobrano przez słuchawkę prysznicową z kabiny w łazience w Oddziale Okulistyki. We wszystkich badanych próbach stwierdzono obecność bakterii z grupy Legionella pneumophila sg 1 i 2-14. Badania wody potwierdziły też, że w szpitalu istnieje źródło ewentualnego zakażenia dla pacjentów oraz, że woda ta nie nadaje się do użycia w prysznicach. Wobec powyższego wykonano czyszczenie i dezynfekcję sieci wody ciepłej i ponowną kontrolę mikrobiologiczną wody. Jednak wystąpienie w Oddziale Okulistyki kolejnego zachorowania na ciężkie zapalenie płuc w dn. 03.01.2007 r. i potwierdzenie obecności pałeczekLegionella w badanych próbach moczu i surowicy, spowodowało wstrzymanie i tak już ograniczonych przyjęć do szpitala i zdecydowało o przeprowadzeniu kolejnej dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Do dnia 08.03.2007 r. podjęto między innymi następujące działania:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-02-25
zaakceptowano do druku: 2009-03-27

Adres do korespondencji:
*Mariola Antończyk
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój
e-mail: zakazenia@wss2.jastrzebie.pl

Nowa Medycyna 1/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna