Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2002
Sławomir Letkiewicz1, Krzysztof Bar2
Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego – problem dla lekarzy urologów, andrologów, seksuologów i psychiatrów
Chronic prostatitis – the problem for andrologists, seksuologists and psychiatrists
1 ze Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Urologiczno-Andrologicznej "UROGEN"
Kierownik: dr n. med. Sławomir Letkiewicz
2 z Kliniki i Katedry Urologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Krzysztof Bar
Streszczenie
Summary
Chronic prostatitis (ch., p,) remains a very serious clinical and social problem. The diagnosis is difficult and the treatment regimens are not always successful. As the clinical presentation of the disease varies widely among patient, chronic prostatitis can remain unnoticed for a long time. Treatment methods that have been used so far have not been satisfactory both in clinical and microbiological aspect. Different complications and long course cause, besides urologists, treatment its problems absorbing andrologists, seksuologists and psychiatrists.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Szostek P.: Choroby zapalne stercza- farmakologia. Przewodnik Menedżera Zdrowia, 2001, 1, 65. 2. Borówka A.: Zapalenie gruczołu krokowego. Nowa Klinika.1997, 4, 361. 3. Gerhard H.: Prostatogenic neurosis, its problems and treatment. Med. Monatsschr., 1971, 25, 130. 4. Dembowski J. i wsp.: Zapalenie stercza – współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie. Urologia Polska, 2001, 54, 9. 5. Nickiel J.C., Costerton J.W.: Bacterial localization in antibiotic refractory chronic bacterial prostatitis. Prostate, 1993, 23, 107. 6. Malczyk E. i wsp.: Zaburzenia psychiczne w przebiegu przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego. Urologia Polska, 1995: 48, 46. 7. Naber K.G.: The role of quinolones in the treatment of chronic bacterial prostatitis. Infection, 1991, 19, Suppl. 3, 170. 8. Krieger J.N. et al. Comprehenesive avaluation and treatment of 75 men referred to chronic prostatitis clinic. Urology. 1991, 38, 11. 9. Jeromin L.: Uwagi na temat patogenezy i leczenia prostatitis´´. Medycyna 2000, 1993, 4, 37. 10. Nickiel C.J.: Prostatitis: evoluing menagement strategies. Urol. Clin. North. Am. 1999, 26, 737. 11. Baert L. et al.: Review of modern trends in the treatment of chronic bacterial prostatitis. Infection, 1991, 19, Suppl. 3, 157. 12. Jarema R. i wsp.: Zapalenie gruczołu krokowego. Terapia. 1999, 2, 23. 13. Weidner W.: Prostatitis – diagnostic criteria, classification of patients and recommendations for therapeutic trials. Infection, 1992, 20, 227. 14. Meares E.M., Jr.: Prostatitis syndromes: New perspectives about old woes. J. Urol.,1980, 123, 141. 15. Krieger J.: Prostatitis syndromes: Pathophysiology, differential diagnosis and treatment. Sex. Transm. Dis. 1984, 11, 100. 16. Nickel J.C.: Predictors of patient response to antibiotic therapy for the chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective multicenter clinical trial. J. Urol., 2001, 165, 1539. 17. Persson B.E. et al.: Evidence for a mechanistic association between nonbacterial prostatitis and levels of urate and creatinine in expressed prostatic secretion. J. Urol., 1996, 155, 958. 18. Zieliński J.: Zakażenia nerek i dróg moczowych oraz męskich narządów płciowych. Urologia Kliniczna Tom II., pod red. Zieliński J.PZWL Warszawa,1993, 238- 240. 19. Torz C.; Ropień stercza. Urologia Polska, 1994, 47, 174. 20. Słojewski M., Sikorski A.: Ropień stercza. Wiad. Lek. 1994, 47, 384. 21. Weidner W. et al.: Refractory chronic bacterial prostatitis: A re-evaluation of Ciprofloxacin treatmant after a median followup of 30 months. J. Urol. 1991, 146, 350. 22. Bennet A. et al.: Pyosemia and carriage of chlamydia and ureaplasma in infertile men. J. Urol. 1982, 128, 54. 23. Choroszy-Król I. i wsp.: Korelacja częstości wykrywania zakażeń chlamydiami cewki moczowej i spermy. Przegląd Dermatologiczny. 1990, 77, 72. 24. Choroszy-Król I.: Chorobotwórczość, metody identyfikacji i leczenie zakażeń wywołanych przez chlamydia trachomatis. Urologia Polska, 1999, 52, 125. 25. Ząbkowski T. i wsp.: Wyniki leczenia prostatitis chronica na tle zakażeń bakteriami beztlenowymi i grzybami. Wiad. Lek., 1999, 52, 456. 26. Berger R. E. et al.: Bacteria in the prostate tissue of men with idiopatic prostatic inflammation. J. Urol. 1997, 157, 863. 27. Stankiewicz M.M. i wsp. Mykoplazmy-charakterystyka, chorobotwórczość, diagnostyka. Urologia Polska. 1999, 52, 136. 28. Maciejewski Z. i wsp.: Zmiany morfologiczne nasienia w przebiegu infekcji Chlamydia trachomatis. Gin. Pol., 1989, 60, 314. 29. Dutkiewicz S.: Leczenie prostatodynii (prostatozy). Pol. Tyg. Lek., 1992, 47, 556. 30. O´Dea M.J et al.: Non specific granulomatosus prostatitis. J. Urol. 1977, 118, 58. 31. Jimenez- Cruz. et al.: Treatment of chronic prostatitis: intraprostatic antibiotic injections under echography control. J. Urol. 1987, 139, 967. 32. Markarjan E. et al.: Słuczai rożdenija detej s boleznju Dauna u mołodych roditelej" stradajuszczich chroniczieskim wospaleniem genitalij i wtoricznymi naruszenijami spermatogeneza. Akusz. i Giniek., 1990, 5, 38. 33. Weidner W. et al.: Semen parameters in men with and without proven chronic prostatitis. Arch. Androl., 1991, 26, 173.
Nowa Medycyna 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna