Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2002
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Marek Urban
Etiologia, patogeneza i leczenie zakażeń układu moczowego u dorosłych
Urinary tract infection in adults – ethiology, pathogenesis and treatment
z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Krzysztof Bar
Streszczenie
Summary
Urinary tract infections are a frequent diseases in everyday practice. Significant progress of treatment of urinary tract infection was observed during last twenty years. The article produce essential problems like an ethiology, pathogenesis and management of urinary tract infections.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Duława J.: Zakażenia układu moczowego. Medycyna Praktyczna, Kraków 1998. 2. Schaeffer A.: Infections of the urinary tract. (w) Campbells Urology 6th edition. Walsh P.C. (red). W.B. Saunders Company 1992, 731-806. 3. Polska Grupa robocza ds. Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń układu moczowego: etiologia, rozpoznawanie, leczenie. Rekomendacje´ 99. Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej, Warszawa 1999. 4. Hryniewicz W. i wsp.: Zakażenia układu moczowego. Przegląd Urologiczny, 2000, 1,44-52. 5. Ejchman W.: Leczenie zakażeń bakteryjnych narządów układu moczowo-płciowego. Przegląd Urologiczny, 2000, 2, 58-60. 6. Safir M.H. i wsp.: Zakażenia dróg moczowych: proste i powikłane. AUA Update Series tom XVI, 1998, 54-62. 7. Macfarlane M.T.: Zakażenia układu moczowego. Urban&Partner, Wrocław 1997, 92-119. 8. Naber K.G. et al: Guidelines on urinary and male genital tract infections. E.A.U. Healthcare Office, 2000.
Nowa Medycyna 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna