Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2002
Wstęp
Nadciśnienie tętnicze obok cukrzycy jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób XX wieku. Ze względu na jego zasięg, a także istotne powiązanie z jednej strony ze stylem życia współczesnych społeczeństw zaś z drugiej ze stresami związanymi z osiągnięciami cywilizacyjnymi, uważane jest za chorobę cywilizacyjną.
Występowanie i niewątpliwie nasilenie częstości nadciśnienia tętniczego w drugiej połowie poprzedniego stulecia uzależnione było także od strefy geograficznej (z przewagą umiarkowanej), poziomu industrializacji rejonu zamieszkania, standardu i poziomu życia codziennego społeczeństwa.
Istotnym problemem związanym z nadciśnieniem tętniczym jest powszechność jego występowania, na ogół bezobjawowy charakter schorzenia, a równocześnie bardzo poważne zagrożenie, które ze sobą niesie. Niejednokrotnie pierwszym objawem istniejącego nadciśnienia tętniczego powodującym kontakt z lekarzem są jego powikłania, a to ze strony serca (niewydolność wieńcowa, zawał mięśnia serca) bądź też układu nerwowego (objawy niedokrwienia, udar) czy też narządu wzroku. Trzeba ponadto dodać, że nadciśnienie z reguły towarzyszy takim schorzeniom jak: cukrzyca typu 2, otyłość, schorzenia nerek i inne, a także sprzyja i przyśpiesza rozwój miażdżycy ze wszelkimi jej manifestacjami klinicznymi.
W dorosłej populacji naszego kraju szacuje się, że nadciśnienie tętnicze występuje u 10-20%. Wskazuje to wyraźnie na wagę problemu i konieczność szczególnego jego podkreślenia ze względu na ww. zagrożenia z nim związane. Problem występowania, diagnostyki, a przede wszystkim leczenia nadciśnienia tętniczego jest problemem światowym i nadal aktualnym o czym świadczą ogromne międzynarodowe, wieloośrodkowe programy badawcze prowadzone w ostatnich latach i prowadzone aktualnie, że wymienię tutaj takie badania jak: PROGRESS, HOT, CALM, SHEP oraz ELSA. Wiąże się to z ogromnym postępem zarówno w diagnostyce biochemicznej nadciśnienia tętniczego jak i obrazowej, ale przede wszystkim w farmakologii. Obliguje to nas lekarzy zarówno rodzinnych jak i specjalistów do właściwego zdiagnozowania pacjenta z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego jak bardzo uważnego i systematycznego leczenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna