Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2009, s. 198-201
*Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski
Leczenie niepołogowego ropnia piersi – przegląd literatury
THE TREATMENT OF THE NON-LACTATIONAL BREAST ABSCESS – REVIEW OF LITERATURE
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr n. med. Jerzy Okraszewski
Streszczenie
Non-lactational breast abscesses occur rarely, but the peak of incidence of this disease is in women aged 30-35 and 50-60. It is Staphylococcus aureus that is the bacteria chiefly responsible for the occurrence of the breast abscess.
Traditional treatment of breast abscesses involves incision and drainage. In the 21st century more and more popular method in the treatment of purulent collections of the breast is percutaneous needle aspiration. This is valid alternative and cost-effective method of treatment to surgical incision.
Despite the fact that there exist several methods of treating the non-lactational breast abscess, it is always necessary to take a purulent sample for bacteriological examination and species of tissues from the abscess to pathological examination. On recovery, it is essential to do check up (mammography or ultrasonography of the breast) in order to exclude malignant tumors within the breast. The discovery of carcinoma within a breast abscess is rarely.
In the following article the authors present the reviews of current literature referring to the treatment of a non-lactational breast abscess.
WSTĘP
Niepołogowy ropień sutka występuje u praktyce klinicznej bardzo rzadko (1-3). Ropnie piersi u kobiet najczęściej występują w okresie połogowym i wtedy mówimy o połogowym ropniu sutka (2, 3). Ropnie sutka częściej obserwowane są u kobiet rasy białej, niż czarnej i azjatek (1-3). Przyczyną powstania ropnia w piersi jest infekcja bakteryjna.
ETIOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA
Najczęstszą przyczyną niepołogowego ropnia piersi jest infekcja spowodowana przez Staphylococcus aureus metycylinowrażliwy bądź metycylinooporny (w około 60%) (1-7). W literaturze znajdują się doniesienia mówiące o ropniach sutka spowodowanych przez bakterie z rodzaju Salmonella spp. (8-12), Corynebacterium spp. (13), Propionibacterium spp. (14) i Brucella spp. (15-18). Często spotyka się mieszaną florę bakteryjną złożoną z gronkowców koagulozoujemnych, paciorkowców i bakterii beztlenowych (4-7).
Szczyt zachorowania na niepołogowy ropień sutka występuje między 30-35 rokiem życia i pomiędzy 50-60 rokiem życia (2-4, 19, 20). Najczęstszą lokalizacją ropni piersi są kwadranty górne, gdyż tam zlokalizowany jest głównie miąższ piersi (2-5). Na rycinach 1, 2 i 3 przedstawiono ropnie piersi zlokalizowane w różnych kwadrantach.
Ryc. 1. Obraz przedstawia ropień piersi lewej o średnicy około 12 cm u 59-letniej kobiety.
Ryc. 2. Obraz przedstawia olbrzymi ropień piersi lewej u 59-letniej kobiety zlokalizowany w kwadrantach dolnych piersi lewej.
Ryc. 3. Obraz przedstawia ropień piersi prawej o średnicy około 5 cm u 30-letniej kobiety zlokalizowany na granicy kwadrantów górnych piersi prawej.
Do czynników, które predysponują do wystąpienia ropnia sutka u kobiet, które nie są w ciąży zaliczamy:
- ogólne osłabienie organizmu,
- cukrzyca,
- przyjmowanie leków sterydowych,
- choroby powodujące obniżenie odporności (np.: AIDS),
- przebyte zabiegi w obrębie gruczołu piersiowego,
- okres po lub w trakcie radioterapii piersi z powodu raka,
- stres i przemęczenie,
- ucisk piersi (noszenie zbyt ciasnych biustonoszy itp.),
- niedożywienie,
- palenie tytoniu (1-5).
DIAGNOSTYKA
Rozpoznanie ropnia piersi ustala się na podstawie przeprowadzonego wywiadu, badania przedmiotowego piersi i badań obrazowych (1, 2).
W wywiadzie pacjentki najczęściej zgłaszają zaczerwienienie, ból i wyczuwalny w miejscu ropnia piersi guz (1-7). Chore skarżą się na złe samopoczucie, któremu może towarzyszyć temperatura świadcząca o przedostaniu się bakterii do krwioobiegu (2-8).
W badaniu przedmiotowym wyczuwalny jest bolesny i najczęściej dający objaw chełbotania guz piersi z widocznym odczynem zapalnym (ryc. 3) (2-5). W przypadku podejrzenia ropnia piersi, każda kobieta powinna mieć zbadane węzły chłonne położone w dołach pachowych. Zazwyczaj stwierdza się powiększone węzły chłonne w dole pachowym po stronie, po której zlokalizowany jest ropień (3-7, 19, 20).
Najlepszym badaniem obrazowym służącym do rozpoznania ropnia piersi jest ultrasonografia (21). Jest to badanie o dużej czułości, a przy tym tanie i akceptowalne przez chore (21, 22). Dzięki temu badaniu możliwe jest określenie, czy w piersi zlokalizowane jest jedno ognisko ropnia, czy większa ilość ognisk (21-24). Ważna przed podjęciem leczenia jest również informacja, czy u chorej jest ropień jedno- czy wielokomorowy.
Nie zaleca się wykonywania mammografii i rezonansu magnetycznego w przypadku stwierdzenia ropnia piersi w badaniu USG (21).
LECZENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-10-14
zaakceptowano do druku: 2009-11-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636-76-11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 4/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna