Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2006, s. 12-15
Romana Pawlińska-Chmara
Ocena rozwoju somatycznego noworodków opolskich
THE ASSESSMENT OF THE SOMATIC DEVELOPMENT OF THE NEWBORNS BORN IN THE OPOLSKIE PROVINCE
z Katedry Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Adam Latała
Streszczenie
In the study there are presented parameters of the physical development of the newborns born in Opolskie Province for two anthropometrical features: birth weight and body length. 1335 newborn infants were examined: 668 male and 667 female.
Słowa kluczowe: somatic development, newborns.
Materiał opracowania stanowią pomiary antropometryczne noworodków wykonane w ramach procedury położniczej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu w latach 2003-2004. Uwzględniono wyłącznie noworodki żywo urodzone, z porodów fizjologicznych, z ciąży pojedynczej, trwającej 34-42 tygodni. Wyłączono noworodki z wadami genetycznymi i rozwojowymi, pochodzące od matek chorych na cukrzycę oraz bez wiarygodnego wywiadu położniczego dotyczącego trwania ciąży. Łącznie badaniami objęto 1335 noworodków w tym 668 męskich i 667 żeńskich.
W opracowaniu przedstawiono parametry stanu rozwoju fizycznego noworodków dla dwóch cech antropometrycznych: urodzeniowej masy ciała i długości ciała. Ze względu na inne metody pomiaru nie analizowano wartości obwodu głowy i klatki piersiowej.
Pomiary antropometryczne badanych cech zostały wykonane przez położne po bezpośrednim przekazaniu noworodka z sali porodowej. Masa ciała została zarejestrowana na wadze lekarskiej z dokładnością do 10 g. Całkowitą długość ciała (v-pl) mierzono taśmą centymetrową od wierzchołka głowy (vertex) do punktu na powierzchni stopy (plantare) leżącego na przedłużeniu osi anatomicznej podudzia.
Proces wzrastania cech somatycznych w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego opisany charakterystycznymi statystycznymi przedstawiają tabele 1-3.
Tabela 1. Masa ciała (g) i długość ciała (cm) noworodków płci męskiej z porodów o czasie (37-42 tygodni ciąży) i siłami natury w zależności od miejsca zamieszkania rodziców.
 Masa ciała (g)Długość ciała (cm)
OpoleOkolice OpolaOpoleOkolice Opola
Liczebność (N)233435233435
Średnia (c)3497351255,455,4
Minimum (min)209018604945
Maksimum (max)570051006362
Odchylenie standardowe (SD)4604552,52,9
 NSNS
*pŁ0,05; **pŁ0,01; ***pŁ0,001; NS – brak istotności
Tabela 2. Masa ciała (g) i długość ciała (cm) noworodków płci żeńskiej z porodów o czasie (37-42 tygodni ciąży) i siłami natury w zależności od miejsca zamieszkania rodziców.
 Masa ciała (g)Długość ciała (cm)
OpoleOkolice OpolaOpoleOkolice Opola
Liczebność (N)229438229438
Średnia (c)3363334554,554,8
Minimum (min)236021604447
Maksimum (max)481051006364
Odchylenie standardowe (SD)4254152,82,5
 NSNS
*pŁ0,05; **pŁ0,01; ***pŁ0,001; NS – brak istotności
Tabela 3. Masa ciała (g) i długość ciała (cm) noworodków z porodów o czasie (37-42 tygodni ciąży) i siłami natury w zależności od płci.
 Masa ciała (g)Długość ciała (cm)
ChłopcyDziewczętaChłopcyDziewczęta
Liczebność (N)668667668667
Średnia (c)3509335155,454,7
Minimum (min)186021604544
Maksimum (max)570051006364
Odchylenie standardowe (SD)4534182,82,6
***p ***p
*pŁ0,05; **pŁ0,01; ***pŁ0,001; NS – brak istotności
Dla scharakteryzowania proporcji budowy ciała noworodków obliczono:
1. wskaźnik Quételeta
masa ciała [g]/długość ciała [cm]
2. wskaźnik masy ciała – BMI
masa ciała [kg]/(długość ciała)2 [m2]
3. wskaźnik Rohrera
(masa ciała [kg]/(długość ciała)3 [m3]) x 100

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kaliszewska-Drozdowska M.D.: Noworodek – stan rozwoju fizycznego i trendy rozwojowe urodzeniowej masy ciała, Przegląd Antropologiczny 1992, 55 (1-2), s.33-34). 2.Kornafel D., Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995. 3. Palczewska J., Metody oceny rozwoju somatycznego. W: Mięsowicz J., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001, s.165-236.
Nowa Pediatria 1/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria