Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2006, s. 25-26
Maria Kucharska
Występowanie wad wrodzonych i ich struktura w latach 1998-1999 w województwie opolskim
OCCURRENCE OF INBORN DEFECTS AMONG NEWBORNS BORN BETWEEN 1998 AND 1999 IN OPOLSKIE PROVINCE
z Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu
Ordynator Oddziału: lek. med. Maria Kucharska
Streszczenie
The paper aims at assessment of the occurrence of inborn defects among newborns born between 1998 and 1999 in Opolskie Province.
Słowa kluczowe: inborn defects, newborns.
Cechy organizmu powstają na podłożu informacji genetycznej przekazywanej przez rodziców. Odczytywanie tej informacji oraz realizowanie jej jest stale modyfikowane przez czynniki środowiska zewnętrznego. Czynniki te z jednej strony działają w kierunku maksymalnego przystosowania się organizmu do nowych kierunków, ale mogą być także przyczyną wad wrodzonych. Dziedziną medyczną o zasięgu interdyscyplinarnym, zajmującą się wadami wrodzonymi jest teratologia (3).
Czynnikami mającymi wpływ na powstawanie wad mogą być zarówno czynniki biologiczne, chemiczne lub fizyczne (1).
Wielkość i rodzaj emisji zanieczyszczeń przemysłowych w woj. opolskim w latach 1998-1999 przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Emisje zanieczyszczeń przemysłowych pyłowo-gazowych w latach 1998-1999 w tysiącach ton na rok wg. GUS.

Rodzaj zanieczyszczenia

Rok
19981999
Zanieczyszczenie pyłowe12,49,9
Gazy ogółem
w tym: SO2
            CO
34,5
20,0
14,5
34,1
18,0
16,1
Celem pracy jest ocena występowania wad wrodzonych u noworodków urodzonych w latach 1998-1999 w woj. opolskim.
Terminologia wad wrodzonych nie jest jednoznaczna. Zamiennie możemy stosować określenia jak: „wada wrodzona”, „defekt rozwojowy”, „anomalia rozwojowa” lub „deformacja rozwojowa” (3, 5).
Wedle Hager-Małeckiej (2) pod pojęciem wrodzonej wady rozwojowej rozumiemy powstającą w okresie życia wewnątrzmacicznego i obecną przy urodzeniu, wewnętrzną lub zewnętrzną nieprawidłowość morfologiczną, niezależnie od jej etiologii, patogenezy i momentu rozpoznania. Definicja dotyczy więc anomalii morfologicznych obecnych przy urodzeniu, nawet gdy nie są one w tym okresie ewidentnie wykrywane. Pojęcie to nie obejmuje natomiast zaburzeń czysto funkcjonalnych, jak choroby metaboliczne.
W niniejszym opracowaniu do wad wrodzonych wliczono każdą anomalię morfologiczną, powstałą w życiu wewnątrzmacicznym, a określoną jako wada rozwojowa w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od nr Q-00 do Q-99.9.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Czyżewska M., Gajewska E.: Epidemiologia i etiologia wad rozwojowych u noworodków, Klinika Pediatryczna 1995, 3, 73. 2.Hager-Małecka: Wady wrodzone, Pediatria Polska, 46,29,1971. 3.Korniszewski L.: Dziecko z zespołem wad wrodzonych, PZWL Warszawa, 1994. 4.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X, t.1, JCD-10, Kraków,1995. 5.Walczak M., Walczak M.E.: Wady wrodzone. Zarys pediatrii, red. Walczak M., PZWL, Warszawa,1991.
Nowa Pediatria 1/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria