Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2002, s. 16-19
Tadeusz Niezgoda, Zenona Jabłońska, Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Jerzy Lorenz
Ocena kliniczna preparatu „Fitoprost” w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza
Clinican assessment of „Fitoprost” – an extract of the plant serenoa repens – in the treatment of early stages of benign prostatic hiperplasia
Klinika Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Lorenz
Summary
Objectives: The aim of this study was the clinical assessment of „Fitoprost” – an extract of the Serenoa repens – the new phytomedicine on polish market, used in treatment of BPH. Material and method: 30 patients were treated with „Fitoprost” for 12 weeks. The dose was 320 mg/day (twice daily a capsule, each,containing 160 mg of extract). Objective parameters like Qmax, Qave, Vres, subjective ones – measured with I-PSS and Quality of Life questionnaire and adverse events were evaluated. Results: Statistically significant improvement was observed regarding Qmax, I-PSS and Quality of Life. No side effects were noticed. Conclusions: „Fitoprost” is an effective medicine in patients suffering from early stages of BPH and its tolerance is good.
Starzenie się społeczeństwa i wzrost świadomości dotyczącej problemów zdrowia powoduje, że coraz więcej mężczyzn udaje się do lekarza z powodu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem stercza. Zmiany histopatologiczne w sterczu, charakterystyczne dla łagodnego rozrostu stercza pojawiają się już u około 20% mężczyzn w wieku 40-50 lat. Odsetek ten powiększa się wraz z wiekiem badanych pacjentów. Dolegliwości powodowane przez łagodny rozrost stercza są również zależne od wieku i występują u około 25% mężczyzn w populacji 40-latków oraz u 50% 70-latków. Leczenia zabiegowego z powodu łagodnego rozrostu stercza wymaga 10% pacjentów. Pozostałe 90% może być leczone zachowawczo (1).
Pomijając postępownie polegające na „czujnej obserwacji” w leczeniu łagodnego rozrostu stercza powszechnie stosowane są preparaty farmakologiczne – a-blokery, inhibitory 5a-reduktazy i substancje pochodzenia roślinnego (2, 3, 4, 5, 6, 7).
Do tej ostatniej grupy należy „Fitoprost” – wyciąg z owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens), produkowany przez firmę Hasco-Lek.
Cel pracy
W pracy podjęto się oceny skuteczności i tolerancji preparatu „Fitoprost” w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza. Badanie zostało zaprojektowane jako otwarta próba kontrolowana.
Materiał i metoda
Badanie przeprowadzono w Klinice Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w okresie marzec-grudzień 2000 roku.
Badaniem objęto 30 pacjentów w wieku od 45 do 88 lat, średnia wieku wynosiła 64,8 roku.
Przyjęto następujące kryteria włączenia do próby:
– mężczyzna w wieku powyżej 45 lat, leczony ambulatoryjnie, u którego rozpoznano zaburzenia oddawania moczu zależne od łagodnego rozrostu stercza;
– nasilenie objawów wyrażone w skali IPSS większe lub równe 8 punktom;
– maksymalny przepływ cewkowy wynoszący mniej niż 15 ml/sek.;
– stężenie PSA w surowicy nie przekraczające 10 ng/ml.
Do badania nie kwalifikowali się pacjenci, u których:
– rozpoznano nowotwór gruczołu krokowego;
– przebyli leczenie zabiegowe w zakresie dolnych dróg moczowych;
– występowały inne schorzenia dolnych dróg moczowych;
– stosowali w okresie dwóch tygodni przed rozpoczęciem próby leczenie farmakologiczne z powodu BPH (w przypadku finasterydu okres ten wynosił 6 miesięcy).
Protokół badania obejmował 3 wizyty pacjenta – włączającą, kontrolną po 4 tygodniach (28 dzień) i kończącą, po 12 tygodniach (84 dzień). W czasie wizyty włączającej pacjent był badany fizykalnie w zakresie układu moczowo-płciowego, wykonywano badanie przepływu cewkowego (aparat Urodyn 1000 firmy Dantec), przezbrzuszne badanie ultrasonograficzne układu moczowego, podczas którego oceniano zaleganie moczu po mikcji (aparat Panther 2002 firmy Brüel & Klear z oprogramowaniem fabrycznym). Kwalifikowany pacjent wypełniał kwestionariusz międzynarodowej skali objawów ze strony gruczołu krokowego (I-PSS) i oceniał wskaźnik jakości życia (QoL). W czasie wizyty w 28 dniu oceniano – w skali umownej – efekt terapeutyczny stosowanego leku i występowanie ewentualnych objawów ubocznych. Podczas wizyty kończącej, w 84 dniu pacjent wypełniał kwestionariusz I-PSS i QoL, oceniano (lekarz prowadzący próbę i pacjent) efekt terapeutyczny, wykonywano badanie USG i badanie przepływu cewkowego.
Pacjenci zakwalifikowani do próby przyjmowali podczas jej trwania doustnie, dwa razy dziennie, po 1 kapsułce preparatu „Fitoprost”, zawierającej 160 mg wyciągu z owoców karłowatej palmy amerykańskiej – boczni piłkowanej (Serenoa repens).
Wyniki
W przeprowadzonej zgodnie z przedstawionym powyżej protokołem próbie uzyskano następujące wyniki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Borkowski A., Borówka A.: Choroby gruczołu krokowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997. 2. Carraro J. et al.: Comparison of phytotherapy (Pennixon) with finasteride in the treatment of benign prostate hyperplasia: a randomized international study of 1098 patients. Prostate 1996, 29:23-240. 3. Frohmüller H. et al.: Prostatekranungen in hoheren Lebensalter. Wissenchaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1995. 4. Koch E., Biber A.: Pharmakologische Wirkungen von Sabalund Urticaextracten als Grundlage fur eine rationale medicamentose Therapie der benignen Prostatahyperplasie. Urologu (B) 1994, 34:95-101. 5. Kryst P. et al.: Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji stosowania Pennixonu u chorych z objawowym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Urologia Polska 2000, 53, 2:244-252. 6. Schilcher H., Wulker A.: Phytotherapie in der Urologie. Hippokrates-Verlag Stuttgart 1992. 7. Schilcher H.: Gibt es eine rationale Therapie zur symptomatischen Behandlung der benignen. Prostatahyperplasie mittels Phytopharmaka? Erlautet an Beispiel der Prostatmittel des Serenoa repens (Sabal fructus). Wien – Med. Wochenschaft 1999, 8-10:236-240.
Postępy Fitoterapii 1-2/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii