Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2004, s. 95-98
Katarzyna Karłowicz-Bodalska1
Znaczenie ekstraktu z owoców palmy Serenoa repens (Sabal serrulata) w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
Hasco-Lek S.A we Wrocławiu
Łagodny rozrost gruczołu krokowego (benign prostate hyperplasia = BPH) występuje szczególnie często u mężczyzn po 50 roku życia, przy czym częstotliwość występowania tego schorzenia wzrasta wraz z wiekiem.
Patogeneza BPH nie jest dotąd jednoznacznie określona. Najbardziej prawdopodobną wydaje się hipoteza przypisująca ważną rolę dihydrotesteronowi i estrogenom, jako hormonom, a także prostaglandynom i leukotrienom, jako mediatorom stanu zapalnego. Za główną przyczynę namnażania komórek stercza uważa się bowiem zmiany w aktywności hormonalnej wewnątrz gruczołu krokowego, które powodują redukcję testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT), androgenu aktywującego proliferację komórek prostaty (3). Proces ten jest spowodowany podwyższoną aktywnością enzymów: 5-a-reduktazy i dehydrogenazy 3-hydroksysteroidowej. Stąd też leczenie BPH prowadzi się głównie przez zahamowanie lub ograniczenie aktywności tych enzymów, uniemożliwiając tym samym tworzenie się DHT oraz indukowanie prostaglandyn i leukotrienów. Brak jasności odnośnie etiologii łagodnego przerostu gruczołu krokowego uniemożliwia zastosowanie racjonalnej terapii, dostosowanej indywidualnie do aktualnego stanu pacjenta.
Na sympozjum poświęconym BPH (Federal Health Office (BGA) w Dusseldorfie, 1993), wyróżniono 3 ekstrakty roślinne wykorzystywane z dobrym skutkiem w leczeniu tego schorzenia. Należą do nich:
1. ekstrakt z owoców palmy sabal (Serenoa repens) (Bartram), J.K. Small., syn. Sabal serrulata (Michaux), rodz. Arecaceae (Palmae),
2. ekstrakt z nasion dyni (Cucurbita pepo, rodz. Cucurbitaceae) oraz
3. ekstrakt z korzeni pokrzywy zwyczajnej (Urtica urens, rodz. Urticaceae).
Najwięcej badań w tym aspekcie przeprowadzono z ekstraktem z owoców palmy Serenoa repens, który został uznany za oficynalny lek, skuteczny i bezpieczny w leczeniu objawowym BPH, dobrze tolerowany przez większość pacjentów. Zaobserwowano przy tym, że najlepsze rezultaty osiąga się stosując wyciąg z wysuszonych owoców, otrzymany w wyniku ekstrakcji surowca za pomocą CO2 w warunkach nadkrytycznych z zachowaniem określonych parametrów temperatury i ciśnienia (10). Wyciąg ten, pozyskiwany w jednakowy sposób z surowca o wymaganej zawartości ciał czynnych (Ph. Eur. 4), w wyznaczonych warunkach ekstrakcji nadkrytycznym CO2, gwarantuje stałość składu chemicznego uzyskanego produktu w określonych granicach. Otrzymany w ten sposób wyciąg może być bezpośrednio stosowany w lecznictwie bez dalszego oczyszczania.
Palma Serenoa repens (Bartram) J.K. Small (ang. Saw-Palmetto) z rodz. Arecaceae jest niskim, pełzającym krzewem lub karłowatym drzewkiem o krótkim, poziomo rosnącym, często rozgałęzionym pędzie długości 1,8-3,0 m. Występuje rodzimie na południowym wybrzeżu Ameryki Północnej (Południowa Karolina, Floryda) (7). Nazwa rodzaju Serenoa pochodzi od nazwiska botanika – Sereno Watson´a, natomiast przymiotnik repens (łac.) oznacza płożący, pełzający.
Roślina wykształca liście ogonkowe długości do 1,5 m o wachlarzowatej blaszce, podzielonej na 18-24 ostroząbkowanych sztywnych odcinków; kwiatostany krótkie, gęsto owłosione, wiechowate. Owoce – ciemnopurpurowe, niemal czarne, jednonasienne jagody średnicy 3 cm, stanowią po wysuszeniu surowiec leczniczy. Surowiec ten pozyskuje się wyłącznie ze stanu dzikiego (7).
Produkty otrzymywane z owoców palmy Sabal mają wielowiekową historię jako leki. Od dawna były stosowane w medycynie ludowej Ameryki w leczeniu zaburzeń funkcyjnych układu moczowego (zaburzenie opróżniania pęcherza z wszystkimi następstwami), spowodowanych przerostem prostaty, a także jako tonicum i sedativum (4). Same owoce stanowiły przez długie lata jeden z ważniejszych składników pożywienia ludności tubylczej zamieszkującej Florydę.
Głównymi składnikami chemicznymi owoców Sabal serrulata, a także otrzymanego z nich ekstraktu, jest frakcja lipidowo-sterolowa, w skład której, poza triglicerydami, wchodzą kwasy tłuszczowe wolne i zestryfikowane (estry etylowe) alkohole tłuszczowe oraz sterole, w tym b-sitosterol wolny, w postaci glikozydowej (3-O-b-D-glukozyd i 3-O-diglukozyd b-sitosterolu), estrowej (3-O-laurynian, 3-O-mirystynian i 3-O-palmitynian b-sitosterolu) oraz w formie glikozydoestrów, np. 3-O-(6-O-kaprynoilo-b-D-glukozyd)-b-sitosterolu. We frakcji tłuszczowej stwierdzono obecność wolnych kwasów tłuszczowych: kaprynowego, kapronowego i kaprylowego, laurynowego, mirystynowego, olejowego i palmitynowego, jak również ich estrów etylowych i triglicerydów (7). W roku 1997 wyizolowano z surowca 2 biologicznie czynne monoacyloglicerydy (1-monolaurynę i 1-monomirystynę) o działaniu cytotoksycznym wobec ludzkich komórek prostaty (PC-3) (18).
Celem badań farmakologicznych i biochemicznych lipidowo-sterolowego ekstraktu z owoców Sabal serrulata (LSESS) było określenie mechanizmu działania i potwierdzenie wskazań medycyny tradycyjnej w odniesieniu do leczenia BPH.
Ponieważ standaryzowany lipidowo-sterolowy ekstrakt z owoców Sabal serrulata stanowi złożoną mieszaninę substancji chemicznych, opisany efekt farmakologiczny mogą warunkować różne grupy związków chemicznych oraz różne mechanizmy. Stwierdzono, że aktywnymi farmakologicznie składnikami tego ekstraktu są kwasy tłuszczowe i fitosterole. Wymienione substancje redukują miejscowo zawartość dihydrotestosteronu (DHT) w prostacie, poprzez hamowanie aktywności 5-a-reduktazy i blokowanie konwersji testosteronu w DHT, czego widocznym skutkiem jest zmniejszenie objawów chorobowych (17). Fitosterole zawarte w ekstrakcie z owoców Sabal serrulata mają zdolność aromatyzowania testosteronu, a dodatkowo działają immunostymulująco i przeciwzapalnie (15).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bach D., Ebeling L.: Long-term drug treatment of benign prostatic hyperplasia - results of a prospective 3-year multicenter study using Sabal extract IDS 89. Phytomedicine 1996, 3, 105-111. 2. Bast A.. et al.: Botanical health products, positioning and requirements for effective and safe use. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2002, 12, 195-211. 3. Bayne C.W., et al.: Serenoa repens (Permixon): a 5-a-reductase types I and II inhibitor - new evidence in a coculture model of BPH. Prostate 1999, 40, 232-241. 4. Bennet B.C., Hicklin J.R.: Uses of Saw-Palmetto (Serenoa repens, Arecaceae) in Florida. Econ. Botan. 1998, 52, 381-393. 5. Blumenthal M., et al, (Red.): The complete German Commission E monographs. Therapeutic guide to herbal medicines. Integrative Medicine, Boston 1998. 6. Blumenthal M., et al.: Herbal medicine. Expanded Commission E monographs. Integrative Medicine Communications, Newton 2000, 7. Bombardelli E., Morazzoni P.: Serenoa repens (Bertram) J.K. Small. Fitoterapia 1997, 68, 99-113. 8. Braeckman J.: The extract of Serenoa repens in the treatment of benign prostatic hyperplasia. A multicenter open study. Curr. Ther. Res. Clin. Exper. 1994, 55, 776-785. 9. Breu W., et al.: Anti-inflammatory activity of Sabal fruit extracts prepared with supercritical carbon dioxide. In vitro antagonists of cyclooxygenase and 5-lipooxygenase metabolism. Arzneim.-Forsch. 1992, 42, 547-555. 10. Cristoni A., et al.: Chemical and pharmacological study on hypercritical CO2 extracts of Serenoa repens fruits. Fitoterapia 1997, 68, 355-358. 11. Descotes J.L., et al.: Placebo-controlled evaluation of the efficacy and tolerability of Permixon in benign prostatic hyperplasia after exclusion of placebo responders. Clin. Drug Invest. 1995, 9, 292-297. 12. ESCOP: Fructus Serenoe repentis, 2003. 13. Kurth H.: Saw Palmetto extracts - standardization, characterization and analytical comparison of finished products. Presentation at the 1998 International Saw Palmetto Symposium. American Herbal Products Association, Naples (USA) 1998. 14. Lowe F.C., Ku J.C.: Phytotherapy in the treatment of benign prostatic hyperplasia (review). Urology 1996, 48, 12-20. 15. Odenthal K.P.: Phytotherapy of benign prostatic hyperplasia (BPH) with Cucurbita, Hypoxis, Pygeum, Urtica and Sabal serrulata (Serenoa repens). Phytother. Res. 1996, 10, S141-S143. 16. Paubert-Braquet M., et al.: Effect of Serenoa repens extract (Permixon) on estradiol/testosterone-induced experimental prostate enlargement in the rat. Pharmacol. Res. 1996. 34, 171-179. 17. Plosker G.L., Brogden R.N.: Serenoa repens (Permixon). A review of its pharmacology and therapeutic efficacy in benign prostatic hyperplasia. Drug and Aging 1996, 9, 379-395. 18. Shimada H., et al.: Biologically active acylglycerides from the berries of Saw-Palmetto (Serenoa repens). J. Nat. Prod. 1997, 60, 417-418. 19. Strauch G., et al.: Comparison of Finasteride (Proscar TM) and Serenoa repens (Permixon TM) in the inhibition of 5-alpha-reductase in healthy male volunteers. Eur. Urol. 1994, 26, 247-252. 20. Wilt T.J., et al.: Saw Palmetto extracts for treatment of benign prostatic hyperplasia; a systematic review. JAMA 1998, 280, 1604-1609.
Postępy Fitoterapii 2/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii