Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 3-33
*Magdalena Napora, Jarosław Krajewski, Renata Górska
Czy wiemy już wystarczająco dużo o związku chorób przyzębia z patologiami ogólnoustrojowymi?
Do we know enough about the relationship between periodontal diseases and systemic pathologies?
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska
Summary
This article presents the current views on the relationship between diabetes mellitus, cardiovascular diseases and periodontal diseases. The presented researches confirm that inflammatory process in periodontal tissues is associated with increased markers of diabetes and cardiovascular diseases. Diabetes is a complex diseases characterized by numerous variables that can influence the development of complications including periodontitis. Thus very important is the early diagnosis of diabetes, control of glycemy and cooperation between periodontologist, diabetologist and cardiologist to stop the progression of these diseases.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Page R: The role of inflammatory mediators in the pathogenesis of periodontal disease. J Perio Res 1991; 26: 230-42. 2. Gera I: Risk factors for destructive periodontitis. I. Behavioral and acquired factors (literature review). Fogorv Sz, 2004; 97: 11-21. 3. Negishi J et al.: Effect of lifestyle on periodontal disease status in diabetic patients. J Int Acad Periodontol 2004; 6: 120-124. 4. Castillo AM, Liasbana J, Alvarez M: Periodontal diseases:microbilogical cinsiderations. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2009; Suppl 82-91: 75-82. 5. Multicenter Study: Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. The DECODE study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis Of Diagnostic criteria in Europe. Lancet 1999; 354 (9179): 617-621. 6. Shaw JE et al.: Isolated post-challenge hyperglycaemia confirmed as a risk factor for mortality. Diabetologia 1999; 42 (9): 1050-1054. 7. Tominaga M et al.: Impaired glucose tolerance is a risk factor for cardiovascular disease, but not impaired fasting glucose. The Funagata Diabetes Study. Diabetes Care 1999; 22 (6): 920-924. 8. Hanefeld M et al.: Risk factors for myocardial infarction and death in newly detected NIDDM: the Diabetes Intervention Study, 11-year follow-up. Diabetologia 1996; 39 (12): 1577-1583. 9. Committee on Research, Science and Therapy. American Academy of Periodontology: Diabetes and periodontal diseases. J Periodontol 2000; 71 (4): 664-678. 10. Löe H: Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care 1993;16: 329-334. 11. Campus G et al.: Diabetes and periodontal disease: a case-control study. J Periodontol 2005; 76: 418-425. 12. Arrieta-Blanco JJ et al.: Dental problems in patients with diabetes mellitus (II): gingival index and periodontal disease. Med Oral 2003; 8: 233-247. 13. Taylor GW, Borgnakke WS: periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Diseases 2008; 14: 191-203. 14. Bodet C, Chandad F, Grenier D: Porphyromonas gingivalis-induced inflammatory mediator profile in an ex vivo human whole blood model. Clin Exp Immunol 2006; 143: 50-7. 15. Graves DT, Al-Mashat H, Liu R: Evidence that diabetes mellitus aggravates periodontal diseases and modifies the response to an oral pathogen in animal models. Compend Contin Educ Dent 2004; 25 (7 Suppl 1): 38-45. 16. Zaremba M et al.: Evaluation of the incidence of periodontitis-associated bacteria In the atherosclerotic plaque of coronary blond vessels. J Periodontol 2007; 78: 322-327. 17. Gustke CJ et al.: HLA-DR alleles are associated with IDDM but not with impaired neutrophil chemotaxis in IDDM. J Dent Res 1998; 77: 1497-1503. 18. Janka HU: Increases cardiovascular morbidity and mortality in diabetes mellitus: Identification of teh high risk patient. Diabetes Res Clin Pract 1996; 30 (supl): 85-88. 19. Saremi A et al.: Periodontal disease and mortality in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 27-32. 20. Taylor GW et al.: Non-insulin dependent diabetes mellitus and alveolar bone loss progression over 2 years. J Periodontol 1998; 69 (1): 76-83. 21. Tsai C, Hayes C, Taylor GW: Glycemic control of type 2 diabetes and severe periodontal disease in the US adult population. Community Dent Oral Epidemiol 2002; 30 (3): 182-92. 22. Sandholm L et al.: Periodontal status of Fonnish adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus. J Clin Periodontol 1989; 16: 617-20. 23. Zambon J et al.: Microbiological and immunological studies of adult periodontitis in patients with noninsulin-dependent diabestes mellitus. JP eriodontol 1988; 59 (1): 23-31. 24. Skyler JS: Relation of metabolic control of diabetes mellitus to chronic complications. [In:] Rifkin H, Porte DJr, eds. Ellenberg and Rifkin's diabetes mellitus. 4th ed. New York: Elsevier 1990; 856-79. 25. Syrjala AMH, Niskanen MC, Knuuttila MLE: The theory of reasoned action in describing tooth brushing, dental caries and diabetes adherence among diabetic patients. J Clin Periodontol 2002; 29: 427-432. 26. Syrjala AMH, Kneckt MC, Knuuttila MLE: Dental self-efficacy as a determinant to oral health behaviour, oral hygiene and HbA1c level among diabetic patients. J Clin Periodontol 199; 26: 616-621.
otrzymano: 2009-12-07
zaakceptowano do druku: 2009-12-20

Adres do korespondencji:
*Magdalena Napora
Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (22) 502 20 36
e-mail: sluzowki@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia