Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2011, s. 219-220
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Wyciąg z rumianku zapobiega wrzodom żołądka
Cemek M., Yilmaz E., Büyükokuro?lu M.E.: Protective effect of Matricaria chamomilla on ethanol induced acute gastric mucosal injury in rats. Pharm. Biol. 2010, 48(7), 757-763.
W badaniach na szczurach użyto wyciągu wodno-etanolowego (63:37) z wysuszonych nadziemnych części Matricaria chamomilla L. (obecnie Chamomilla recutita (L.) Rauschert). Do sporządzenia wyciągu na 100 g surowca zużyto 1 l powyższego ekstrahenta. Płynny wyciąg następnie zagęszczono i zliofilizowano z wydajnością 17,7%.
Szczury rasy Wistar (samce) o masie 150-200 g przed doświadczeniami były przez 24 godz. głodzone, a następnie otrzymywały od 25 do 400 mg/kg m.c. suchego wyciągu wodno-etanolowego z rumianku (MCE). Grupa kontrolna otrzymywała wodę destylowaną, a grupa leczona farmakologicznie preparat przeciwwrzodowy o nazwie famotydyna w dawce 20 mg/kg m.c. Po 60 min zwierzęta w celu wywołania u nich wrzodów żołądka otrzymywały 1 ml 80% etanolu. Po dalszych 60 min szczury usypiano, pobierano krew do badań biochemicznych i wykonywano sekcję.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejsze działanie przeciwwrzodowe wykazywał MCE w dawce 200 mg/kg m.c. zwierząt. MCE w tej dawce obniżał indeks wrzodowy żołądka z 20,7 (szczury kontrolne) do 8,6 (o 58,6%). W tych samych warunkach famotydyna obniżała indeks wrzodowy do 6,1 (o 70,5%).
Badania biochemiczne wykazały, że MCE w dawce 200 mg/kg m.c. obniżał poziom aldehydu dimalonowego w surowicy krwi o 12,3% oraz powodował wzrost zredukowanego glutationu o 16,4% (famotydyna odpowiednio obniżała poziom aldehydu dimalonowego o 36,1% i podwyższała poziom zredukowanego glutationu o 12,5%). Świadczy to o wyraźnym przeciwutleniającym działaniu obu preparatów, a szczególnie o zmniejszeniu peroksydacji lipidów. Ponadto zauważono, że MCE lepiej ochraniał w surowicy krwi witaminy przeciwutleniające, takie jak kwas askorbinowy, retinol i β-karoten w porównaniu do famotydyny.
Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że wyciąg wodno-etanolowy z ziela rumianku zapobiega tworzeniu się wrzodów żołądka u szczurów pod wpływem etanolu w podobnym stopniu co lek przeciwwrzodowy famotydyna, działając przy tym ochronnie na witaminy przeciwutleniające. Należy dodać, że jest to pierwsze doniesienie ma temat przeciwwrzodowego działania wyciągu z rumianku. Powyższe badania mogą być pomocne przy opracowywaniu przeciwwrzodowego leku z rumianku stosowanego u ludzi.
Wyciąg etanolowy z liści oliwki wzmaga przeciwbólowe działanie morfiny
Esmaeili-Mahani S., Rezaeezadeh-Roukerd M., Esmaeilpour K. i wsp.: Olive (Olea europea L.) leaf extract elicits antinociceptive activity, potentiates morphine analgesia and suppresses morphine hyperalgaesia in rats. J. Ethnopharmacol. 2010, 132, 200-205.
Wyciągi z liści oliwki europejskiej odznaczają się działaniem przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym, przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, rozszerzającym naczynia krwionośne, obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, przeciwdiuretycznym i przeciwcukrzycowym. Ponadto stwierdzono, że wyciąg etanolowy z liści oliwki europejskiej wzmaga przeciwbólowe (antynocyceptywne) działanie morfiny,
Wysuszone liście oliwki ekstrahowano dwukrotnie 80% alkoholem etanolowym. Po połączeniu i przesączeniu wyciąg zagęszczono pod zmniejszonym ciśnieniem. Zawierał on 360 mg/g oleuropeiny, 3,7 mg/g tyrozolu, 4,9 mg/g hydroksytyrozolu i 49 mg/g kwasu kawowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii