Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2012, s. 78-80
*Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Karol Ratomski, Mirosław Grusza, Tomasz Dębczyński, Piotr Pietrewicz
Wpływ procedur wspomaganego rozrodu na zdrowie dzieci
Influence of assisted reproductive technologies on children’s health
Centrum Położniczo-Ginekologiczne „Bocian” w Białymstoku
Kierownik Centrum: dr n. med. Grzegorz Mrugacz
Summary
It is estimated that over 3 500 000 children were born worldwide as a result of the assisted reproductive technology (ART). It means that, in developed countries, 0.8 to 4.1% of children were conceived after ART. Since 1978, in vitro fertilization (IVF) has been used commonly. The new techniques of fertility treatment are introduced into clinical practice almost each year. The procedures of ART are quite invasive and concerns about long-term health of children conceived in vitro have led to start follow-up studies. General condition of most of children conceived with ART is reassuring. However, parents undergoing ART should be aware of all potential risks involved into ART. Prematurity and intrauterine growth retardation seem to cause most of the pathologies reported in ART children. Multiple pregnancies are the major risk factor of the above mentioned complications. Therefore, a single embryo transfer seems to be a procedure of choice in the modern ART allowing to decrease the risk of potential complications. Finally, concerns about long-term health of people conceived with ART still remain, and long-term follow up studies are strongly needed worldwide.Szacuje się, że do chwili obecnej w wyniku zastosowania technik wspomaganego rozrodu (ART) na całym świecie urodziło się ponad 3 500 000 dzieci. Oznacza to, że w krajach rozwiniętych, przy wykorzystaniu ART zostało poczętych od 0,8 do 4,1% dzieci.
Od czasu przeprowadzenia pierwszego zapłodnienia pozaustrojowego (IVF) i narodzin Louise Brown (1978) powyższa metoda rozpowszechniła się na całym świecie. Nieustanny postęp medycyny sprzyja wprowadzaniu do praktyki klinicznej coraz to nowszych metod leczenia niepłodności, takich jak: docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ICSI), diagnostyka preimplantacyjna (PGD), witryfikacja gamet i zarodków, nacięcie otoczki przejrzystej (AH). Ze względu na znaczną inwazyjność procedur związanych z zapłodnieniem pozaustrojowym przeprowadzono szereg badań dotyczących zdrowia dzieci urodzonych dzięki zastosowaniu ART.
Głównym problemem przy wykorzystaniu metod ART są ciąże mnogie. Po zapłodnieniu naturalnym ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej wynosi około 1%, podczas gdy po ART wzrasta ono dwudziestopięciokrotnie (1). W przypadku dzieci z ciąż mnogich częściej stwierdza się wcześniactwo, niską masę urodzeniową oraz wzrasta ryzyko zgonu okołoporodowego noworodków (2-6). Dlatego też w wielu krajach w celu uniknięcia poważnych powikłań neonatologicznych przyjęto strategię transferowania jednego zarodka do jamy macicy (7).
Dane z trzech metaanaliz wykazały, że u dzieci pochodzących z ciąż pojedynczych, poczętych z użyciem metod ART (IVF, ICSI), występuje dwukrotnie wyższe ryzyko niskiej lub bardzo niskiej masy urodzeniowej, wcześniactwa, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu (IUGR) oraz śmiertelności okołoporodowej noworodków w porównaniu z dziećmi z ciąż pojedynczych poczętymi w sposób naturalny (4-6). Najczęstszymi wadami anatomicznymi rozpoznawanymi po urodzeniu u dzieci po ART są: zarośnięcie przełyku, zarośnięcie odbytnicy, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, wady serca (głównie defekt przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej), spodziectwo (4). Noworodki poczęte pozaustrojowo narażone są także na półtorej razy wyższe ryzyko porażenia mózgowego (8).
Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone przez zespół Bonduelle u 1515 pięciolatków wykazało zwiększone ryzyko łagodnych i poważnych zaburzeń rozwojowych, wykrywanych od okresu noworodkowego do wieku 5 lat. U chłopców po ICSI zaobserwowano częstsze występowanie zaburzeń rozwojowych układu moczowo-płciowego, wymagających zabiegu chirurgicznego. Ponadto dzieci po ART również częściej zapadały na choroby wieku dziecięcego. Były także częściej hospitalizowane i poddawane większej liczbie zabiegów chirurgicznych. Nie zaobserwowano natomiast różnic temperamentu, zachowania, wzrostu oraz masy ciała pięciolatków w porównaniu z ogólną populacją (9). Ponadto badania przeprowadzone przez zespół Middelburg wykazały, że dzieci poczęte metodami IVF/ICSI nie wykazują rozwojowych zaburzeń motorycznych, kognitywnych, językowych i behawioralnych w porównaniu z dziećmi poczętymi w sposób naturalny (10). Oprócz tego, rodzice dzieci poczętych metodami ART wykazywali postawę bardziej zaangażowanego rodzicielstwa (9).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Gerris J, De Neubourg D, Mangelschots K et al.: Prevention of twin pregnancy after in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection based on strict embryo criteria: a prospective randomized clinical trial. Human Reproduction 1999; 14: 2581-2587. 2. Wisborg K, Ingerslev H, Henriksen TB: IVF and stillbirth: a prospective follow-up study. Human Reproduction 2010; 25: 1312-1316. 3. Reddy UM, Wapner RJ, Rebar RW et al.: Infertility, assisted reproductive technology, and adverse pregnancy outcomes: executive summary of a National Institute of Child Health and Human Development workshop. Obstetrics & Gynecology 2007; 109: 967. 4. Hansen M, Bower C, Milne E et al.: Assisted reproductive technologies and the risk of birth defects – a systematic review. Human Reproduction 2005; 20: 328-338. 5. Jackson RA, Gibson KA, Wu YW et al.: Perinatal outcomes in singletons following in vitro fertilization: a meta-analysis. Obstetrics & Gynecology 2004; 103: 551. 6. McGovern PG, Llorens AJ, Skurnick JH et al.: Increased risk of preterm birth in singleton pregnancies resulting from in vitro fertilization – embryo transfer or gamete intrafallopian transfer: a meta-analysis. Fertility and sterility 2004; 82: 1514-1520. 7. Thurin A, Hausken J, Hillensjö T et al.: Elective single-embryo transfer versus double-embryo transfer in in vitro fertilization. New England Journal of Medicine 2004; 351: 2392-2402. 8. Hvidtjørn D, Grove J, Schendel DE et al.: Cerebral palsy among children born after in vitro fertilization: the role of preterm delivery – a population-based, cohort study. Pediatrics 2006; 118: 475-482. 9. Bonduelle M, Wennerholm UB, Loft A et al.: A multi-centre cohort study of the physical health of 5-year-old children conceived after intracytoplasmic sperm injection, in vitro fertilization and natural conception. Human Reproduction 2005; 20: 413-419. 10. Middelburg K, Heineman M, Bos A et al.: Neuromotor, cognitive, language and behavioural outcome in children born following IVF or ICSI–a systematic review. Human reproduction update 2008; 14: 219-231. 11. Bonduelle M, Van Assche E, Joris H et al.: Prenatal testing in ICSI pregnancies: incidence of chromosomal anomalies in 1586 karyotypes and relation to sperm parameters. Human Reproduction 2002; 17: 2600-2614. 12. Young LE, Fernandes K, McEvoy TG et al.: Epigenetic change in IGF2R is associated with fetal overgrowth after sheep embryo culture. Nature genetics 2001; 27: 153-154. 13. Gosden R, Trasler J, Lucifero D et al.: Rare congenital disorders, imprinted genes, and assisted reproductive technology. Lancet 2003; 361: 1975. 14. Halliday J, Oke K, Breheny S et al.: Beckwith-Wiedemann syndrome and IVF: a case-control study. American journal of human genetics 2004; 75: 526. 15. Barker DJP, Eriksson JG, Forsen T et al.: Fetal origins of adult disease: strength of effects and biological basis. International journal of epidemiology 2002; 31: 1235-1239. 16. Ceelen M, van Weissenbruch MM, Vermeiden JPW et al.: Cardiometabolic differences in children born after in vitro fertilization: follow-up study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008; 93: 1682-1688. 17. Fleming TP, Kwong WY, Porter R et al.: The embryo and its future. Biology of reproduction 2004; 71: 1046-1054. 18. Källén B, Finnström O, Lindam A et al.: Cancer risk in children and young adults conceived by in vitro fertilization. Pediatrics 2010; 126: 270-276. 19. Bruinsma F, Venn A, Lancaster P et al.: Incidence of cancer in children born after in vitro fertilization. Human Reproduction 2000; 15: 604-607. 20. Sazonova A, Källen K, Thurin-Kjellberg A et al.: Obstetric outcome in singletons after in vitro fertilization with cryopreserved/thawed embryos. Human Reproduction 2012. 21. Wennerholm UB, Söderström-Anttila V, Bergh C et al.: Children born after cryopreservation of embryos or oocytes: a systematic review of outcome data. Human Reproduction 2009; 24: 2158-2172.
otrzymano: 2012-09-12
zaakceptowano do druku: 2012-10-17

Adres do korespondencji:
*Cezary Grygoruk
Centrum Ginekologiczno-Położnicze „Bocian”
ul. Akademicka 23, 15-267 Białystok
tel.: +48 (85) 744-77-00
e-mail: cezary.grygoruk@gmail.com

Nowa Pediatria 4/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria