Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 136-140
*Anna Kędzia1, Marta Ziółkowska-Klinkosz1, Barbara Kochańska2, Andrzej W. Kędzia3, Alina Gębska1
Ocena aktywności olejku eterycznego z Cannabis sativa L. wobec bakterii beztlenowych
Evaluation of activity essential oil from Cannabis sativa L. against anaerobic bacteria
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Barbara Kochańska prof. nadzw.
3Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Zakładu: dr hab. Andrzej W. Kędzia
Summary
Cannabis sativa L. is an annual herbaceous plant, belonging to the family Cannabinaceae. More then 525 constituents have been identified from Cannabis. These are mainly volatile terpenes and sesquiterpenes. Plant contains Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinol, α-terpinene, myrcene, trans-β-ocimene, α-terpinolene, α-humulene, trans-caryophyllene and cannabichromene. Cannabis sativa possess antimicrobial, antifungal, antiviral and antiparasitic activity. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of cannabis essential oil against anaerobic bacteria. The strains of anaerobes were isolated from various infections of oral cavity. A total of 33 anaerobic bacteria and 6 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrinated sheep blood, menadione and hemin. Inoculum contained 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with various oil concentrations as well as upon that no oil added (anaerobic strains growth control). Incubation the plates was performed in anaerobic conditions, in anaerobic jar, in 37°C for 48 hours. MIC was defined as the lowest concentrations of the cannabis oil inhibiting the growth of tested anaerobes. The results indicated that the Cannabis sativa essential oil was active against the 27 (82%) tested strains of anaerobic bacteria to the concentrations from ranges ≤ 0.8-12.5 mg/ml. The strains of Prevotella and Porphyromonas were sensitive to the concentrations in ranges from 3.1 to 6.2 mg/ml. The strains of Bacteroides and Fusobacterium were the lowest sensitive (MIC ≥ 12.5 mg/ml). The oil was very active against the all Gram-positive anaerobes. The concentrations in ranges from ≤ 0.8 to 3.1 mg/ml inhibited the growth of 100% of the cocci and rods tested. The Gram-positive anaerobic bacteria were the more susceptible to cannabis essential oil than the Gram-negative.
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) były znane już w starożytności. Były one wymieniane w tekstach papirusów egipskich z Teb (1700-1300 lat p.n.e.), w opisach znajdujących się na glinianych tablicach sumeryjskich z Niniwy (ok. 1500 lat p.n.e.), w papirusach etiopskich (1350 lat p.n.e.) oraz tekstach dotyczących ziół Cesarza Chin Shen-Nunga w XXVIII w. p.n.e. Konopie opisali też Dioskurides i Pliniusz Starszy (w I w. n.e.) oraz Galen (II w. n.e.) (1-4).
Cannabis sativa jest rośliną jednoroczną z rodziny konopiowatych (Cannabinaceae). Występuje w Turcji, Pakistanie, Iranie, Afganistanie, Kazachstanie, Kirgistanie, w okolicach jeziora Bajkał, Mongolii i północno-zachodnich Chinach. W Polsce jest uprawiana. Nasiona konopi są wykorzystywane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, a włókno łodyg do sporządzania sznurów, lin, żagli okrętowych, w przemyśle tekstylnym i papierniczym (3, 5-7). Nasiona znalazły też zastosowanie w weterynarii i rolnictwie (hodowla zwierząt) (5, 6, 8).
Liście i kwiatostan konopi siewnych zawierają fitokanabinoidy, odpowiedzialne za szereg właściwości biologicznych, w tym m.in. działanie przeciwdepresyjne, przeciwwymiotne, przeciwbólowe, przeciwnowotworowe, przeciwdrgawkowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe (2, 5, 12-14). W Cannabis sativa stwierdzono obecność ponad 525 składników (3, 9-11). Dominują kanabinoidy, tj. Δ9-tetrahydrokanabinol, kanabichromen, kanabichromanon, kanabidiol i kanabinol (2, 9, 15-18). Wśród składników są też obecne: flawonoidy, fenantren, dihydrofenandren, dihydrostilben, sterole i alkaloidy (10, 19-21). Charakterystyczny zapach konopi związany jest z obecnością terpenów i seskwiterpenów, tj. Δ9-tetrahydrokanabinol, kanabidol, α-pinen, myrcen, trans-β-cymen, α-terpineol, trans-kariofilen i α-humulen (7).
W wyciągach z liści konopi stwierdzono występowanie steroidów, saponin, fenoli, flawonoidów, alkaloidów, tanin, aminokwasów, węglowodanów i chinonów (3, 14). Olej otrzymywany z nasion konopi siewnych zawiera kwasy, tj. α- i β-linolenowy (jako kwasy omega- 6), nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3) – olejowy, palmitynowy, stearynowy oraz kanabidiol, Δ9-tetrahydrokanabinol, myrcen, β-kariofilen, β-sitosterol i α- i γ-tokoferol (5, 22-24). Ponadto w Cannabis sativa występuje olejek eteryczny. Zawiera on ok. 30 różnych składników, wśród których dominują: α-pinen, myrcen, trans-β-ocymen, α-terpineolen, α-humulen i trans-kariofilen (7, 25, 26).
Zgodnie z tradycją w Indiach od lat wyciągi z konopi siewnych stosuje się u chorych na wściekliznę, cholerę, trąd, ospę prawdziwą, tężec, reumatyzm, padaczkę oraz w przypadku ran ciętych, oparzeń, stanów zapalnych skóry i alergii (27). Stwierdzono, że obecne w oleju konopnym sitosterole działają przeciwmiażdżycowo oraz obniżają poziom cholesterolu w surowicy krwi (19). Natomiast występujący w oleju konopnym kanabidiol wykazuje działanie przeciwpadaczkowe i przeciwdrgawkowe.
Olej konopny jest obecny w składzie różnych kosmetyków. Produkowane są szampony, mydła, płyny do pielęgnacji skóry, toniki, maseczki, mleczko, maści i masło konopne (seria kosmetyków TOVET). Natomiast do miejscowego stosowania zalecane są preparaty lecznicze, tj. maść, krem i szampon konopny (oznaczone symbolami „Egzema” lub „Łuszczyca” – seria produktów CutisHelp). Znalazły one zastosowanie w przypadku atopowego zapalenia skóry, pokrzywki, alergii, stanów zapalnych skóry, w egzemie i łuszczycy. Są nowe propozycje dotyczące szerszego niż dotychczas wykorzystania konopi w formie proszku, który mógłby być dodawany do past, płynów i preparatów stałych stosowanych do codziennej higieny jamy ustnej oraz do produkcji maści, mydeł i zasypek do pielęgnacji stóp (28-30).
Otrzymywane z Canabis sativa wyciągi, olej i olejek eteryczny wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową. Swoim działaniem obejmują bakterie (2, 3, 7, 9, 10, 14, 26, 31-39), grzyby (2, 9, 38, 40-43), wirusy (16, 45, 46), pierwotniaki (2, 9, 10, 40, 46), pasożyty (47, 48) i insekty (49). W piśmiennictwie opisano aktywność przeciwbakteryjną Cannabis sativa wobec bakterii tlenowych. Natomiast brak jest danych na temat działania olejku eterycznego otrzymywanego z tej rośliny na bakterie rosnące w warunkach beztlenowych.
Cel pracy
Celem pracy była ocena aktywności olejku eterycznego z konopi siewnych wobec bakterii beztlenowych.
Materiały i metody badań
Do badań wykorzystano olejek eteryczny uzyskany z Cannabis sativa (udostępniony przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu), który zawierał głównie: β-myrcen (40,3%), tlenek cymenu (16,3), trans kariofylen (12,8%), α-pinen (9,5%), limonen (7,8%), β-pinen (4,6%), α-humulen (3,6%), trans-β-farnezen (2,4%), tlenek (-)-kaprofilu (1,8%), terpinolen (0,5%) i Δ3-karen (0,4%).
Szczepy bakterii beztlenowych użyte do badań zostały wyizolowane z materiałów pobranych od pacjentów z różnymi zakażeniami w obrębie jamy ustnej. Ocenie wrażliwości poddano 33 szczepy należące do rodzajów: Prevotella (5 szczepów), Porphyromonas (5), Tannerella (1), Bacteroides (4), Parabacteroides (1), Fusobacterium (4), Finegoldia (3), Peptostreptococcus (2), Parvimonas (2), Bifidobacterium (2), Propionibacterium (4) oraz 6 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Porphyromonas levii ATCC 29147, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Finegoldia magna ATCC 29328 i Propionibacterium acnes ATCC 11827.
Oznaczenie wrażliwości bakterii beztlenowych na olejek konopny przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Olejek eteryczny najpierw był rozpuszczany w DMSO (Serva) a następnie w jałowej wodzie destylowanej, w celu uzyskania stężeń wynoszących 0,8, 1,6, 3,1, 6,2 i 12,5 mg/ml. Odpowiednie rozcieńczenie tego olejku dodawano do agaru. Agar Brucella bez dodatku olejku konopnego stanowił kontrolę wzrostu ocenianych szczepów bakterii beztlenowych. Inokulum, które zawierało 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę, przenoszono na powierzchnię podłoży badanych i kontrolnych aparatem Steersa. Inkubację podłoży prowadzono w anaerostatach w warunkach beztlenowych (10% CO2, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik warunków beztlenowych) przez 48 godz. w temp. 37°C. Za MIC uznano takie najmniejsze stężenie olejku konopnego, które całkowicie hamowało wzrost testowanych bakterii beztlenowych.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-09-01
zaakceptowano do druku: 2014-09-05

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii