Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 189-190
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Hipotensyjne właściwości α-terpineolu
Barroso-Sabino C.K., Ferreira-Filho E.S., Mendes M.B. i wsp.: Cardiovascular effects induced by α-terpineol in hypertensive rats. Flav. Fragr. J. 2013, 28, 333-339
α-Terpineol jest monoterpenem występującym w wielu roślinach leczniczych. Stosunkowo duże ilości tego związku zawierają olejki eteryczne z lebiodki pospolitej (oregano, Origanum vulgare L.) i bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.).
Badania nad hipotensyjnym działaniem α-terpineolu przeprowadzono na szczurach z doświadczalnym nadciśnieniem wywołanym za pomocą estru metylowego nitro L-argininy. α-Terpineol podawano zwierzętom drogą pokarmową raz dziennie w dawkach 25, 50 i 100 mg/kg m.c. Ciśnienie tętnicze mierzono na przestrzeni 30-240 min.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że α-terpineol we wszystkich zastosowanych dawkach obniżał ciśnienie tętnicze krwi u szczurów po 180 min odpowiednio o 17, 36 i 38%. Ponadto wykazano, że związek ten powodował rozkurcz tętnicy krezkowej w stężeniu 15 mg/kg m.c. o 58% i w stężeniu 150 mg/kg m.c. o 73%. Badania biochemiczne wskazują, że α-terpineol wpływał także na aktywność enzymów przeciwutleniających, a mianowicie obniżał o 12% poziom peroksydazy glutationowej i podwyższał o 13% poziom katalazy w surowicy krwi szczurów.
Powyższe badania wskazują na hipotensyjne działanie α-terpineolu u zwierząt doświadczalnych. Mechanizm tego działania polega prawdopodobnie na rozkurczu śródbłonka naczyń krwionośnych oraz na odbudowie aktywności enzymów przeciwutleniających.
Karczochy ochraniają przed zatruciem ołowiem
Heidarian E., Rafieian-Kopaei M.: Protective effect of artichoke (Cynara scolymus) leaf extract against lead toxicity in rat. Pharm. Biol. 2013, 51(9),1104-1109.
Karczochy (Cynara scolymus L.) znane są przede wszystkim ze swojego działania hiperlipidemicznego. Z nielicznych publikacji wynika, że odznaczają się one także usuwaniem ołowiu z organizmu zwierząt doświadczalnych.
Badania miały na celu określenie stopnia usuwania ołowiu z organizmu szczurów za pomocą ekstraktu etanolowego (70%), uzyskanego z nadziemnych części (liści) tej rośliny. Szczury kontrolne otrzymywały 500 mg octanu ołowiu dziennie wraz z paszą, natomiast szczury badane oprócz octanu ołowiu karmione były także ekstraktem etanolowym z karczochów, który otrzymywały one wraz z paszą w ilości 300 mg dziennie. Doświadczenie prowadzono przez 6 tyg.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii