Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2015, s. 94-96
Konrad Wroński1, 2, Kamil Frąckowiak3, Leszek Frąckowiak1, 4
Odpowiedzialność karna za narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV albo chorobą weneryczną
Criminal penalties for exposure any other person to HIV infection or veneral disease
1Katedra Onkologii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
2Oddział Chirurgii Onkologicznej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Olsztyn
3Katedra Prawa Karnego Materialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
4Oddział Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Olsztyn
Summary
To this day, describes several tens of pathogens which can be transferred during breach of tissue continuity in the course of performing various medical procedures. According to the World Health Organisation, each year approximately 3 million health workers are exposed to blood-borne pathogens. Blood-borne pathogens which frequently exposed to medical personnel while performing medical activities are: virus B and C hepatitis and virus HIV.
In the US every year, there has been a 800 thousand random stab, which result is about 40% of infections hepatitis B and C and 4.4% of reported HIV infections in population of health workers. Every patient staying in a medical facility should provide full information to medical personnel that he/she is HIV positive or Hepatitis B or C positive. Similar information should be communicated by a doctor – who is HIV positive or Hepatitis B or C positive – to patient. The patient should have a choice whether to be treated by a doctor infected. Conscious exposure of another person to HIV infection is a crime.
In this article, the authors present legal consequences of threatening a person who knowingly or unknowingly exposing to HIV infection or venereal disease to another person.
Key words: HIV, veneral disease, law.Wstęp
Do dnia dzisiejszego opisano kilkadziesiąt patogenów, które mogą zostać przeniesione podczas naruszenia ciągłości tkanek w trakcie wykonywania różnych procedur medycznych (1, 2). Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku około 3 milionów pracowników medycznych jest narażonych na kontakt z krwiopochodnymi patogenami. Patogenami krwiopochodnymi, z którymi najczęściej styka się personel medyczny podczas wykonywania czynności medycznych, są: wirus B i C zapalenia wątroby i wirus HIV.
W USA co roku notuje się 800 tysięcy przypadkowych zakłuć, których wynikiem jest około 40% zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz 4,4% zakażeń HIV odnotowanych w populacji pracowników opieki medycznej (3).
Omówienie
Każdy pacjent przebywający w placówce medycznej powinien udzielić pełnych informacji personelowi medycznemu na temat nosicielstwa wirusa HIV i WZW B i C. Podobne informacje powinny zostać przekazane przez lekarza – nosiciela wirusa HIV czy WZW – pacjentowi. Pacjent powinien mieć wybór, czy chce być leczony przez zakażonego lekarza. Świadome narażenie drugiego człowieka na zarażenie wirusem HIV jest przestępstwem.
Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych został określony w załączniku do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zarówno zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), jak i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) zostały wymienione w punkcie 55 wspomnianego katalogu. W świetle obecnej wiedzy medycznej choroba AIDS stanowi czwarty, ostatni etap rozwoju infekcji wirusem HIV. Pośród stypizowanych chorób pozycje 25 oraz 41 zajmują także choroby weneryczne (kiła, rzeżączka).
Przestępstwa narażenia innej osoby na zarażenie wirusem HIV albo chorobą weneryczną zostały spenalizowane przez przepisy art. 161 Kodeksu karnego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Szymańska J: Microbiological risk factors in dentistry. Current status of knowledge. Ann Agric Environ Med 2005; 12: 157-163. 2. Colins CH, Kenedy DA: Microbiological hazards of occupational needlestic and sharp injuries. J Appl Bacteriol 1987; 62: 385-402. 3. Nelson DI, Concha-Barrientos M, Driscoll T et al.: The global burden of selected occupational diseases and injury risks: Methodology and summary. Am J Ind Med 2005; 48(6): 400-418. 4. Banasik K: Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV (art. 161 § 1 Kodeksu karnego). Prokuratura i Prawo 2009; 6: 53-61. 5. Chicińska B, Moraczewska A: Zakażenie HIV i choroba AIDS. Elma Books, Warszawa 2001. 6. Zoll A: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego. Warszawa 2013.
otrzymano: 2015-05-08
zaakceptowano do druku: 2015-05-19

Adres do korespondencji:
Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Onkologicznej Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. +48 505-818-126
konradwronski@wp.pl

Medycyna Rodzinna 2/2015
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna