Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2016, s. 135-138
Anna Gorzelnik, Anna Tuszyńska, Małgorzata Dębska-Rutkowska, *Lidia Zawadzka-Głos
Śluzowiak jako przyczyna wytrzeszczu gałki ocznej u 1,5-rocznego chłopca z mukowiscydozą
Mucocele as the cause of exophthalmos of a boy suffering from with cystic fibrosis
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
The aim of the study was to present a clinical case of a boy suffering from exophthalmos as a result of sinus-related complications of maxillary sinus mucocele.
The boy was hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology Medical University in Warsaw in October 2015. He was treated for chronic cystic fibrosis and was admitted to emergency room because of pain in the eye and progressive bulging of an eyeball (exophthalmos).
The patient under went magnetic resonance imagining and computed tomography scan which showed maxillary sinus lesion which probably was a mucocele. An endoscopic sinus surgery was performed in order to remove the lesion and this histopathological material was obtained which confirmed the initial diagnosis.
Complications of sinusitis are most often the result of exacerbated chronic inflammation of paranasal sinuses. Mucoceleis a special case among the causes of orbital complications in children. The diagnosis is made on the basis of patient interview, imaging examination and histopathological examination.Wstęp
Śluzowiak, zwany również torbielą śluzową (łac. mucocele), uważany jest za jedną z form przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Patologiczne gromadzenie się śluzu w zatoce, której ujście jest niedrożne, powoduje zaleganie śluzu, a w następstwie rozdęcie kości twarzoczaszki, zaś przy wieloletnim przebiegu stopniowy zanik kości. Nagromadzony w zamkniętej zatoce śluz może ulec zakażeniu i powstaje wtedy ropniak zatoki przynosowej (łac. pyocoele).
Chorzy skarżą się na niedrożność nosa oraz nieżyty nosa z gęstymi katarami z ropną i śluzową wydzieliną z nosa, tak jak w przewlekłym zapaleniu zatok z zaostrzeniami. Charakterystyczne objawy dla śluzowiaka to m.in. silne bóle twarzoczaszki niewspółmierne do zmian chorobowych stwierdzanych w badaniu klinicznym czy też w badaniach obrazowych. W wyniku ucisku śluzowiaka oraz w następstwie zaniku kości może dochodzić do asymetrii twarzy z powodu deformacji policzków i czoła. Część objawów związana jest z przemieszczaniem gałki ocznej w wyniku ucisku, co może dawać objawy takie jak wytrzeszcz gałki ocznej, ale również podwójne widzenie czy upośledzenie ostrości widzenia (10).
W diagnostyce różnicowej poza przewlekłym procesem zapalnym należy brać pod uwagę inne przyczyny powodujące zamknięcie ujścia naturalnego zatoki, takie jak: polipy, nowotwory, urazy lub zrosty po wcześniejszych operacjach.
Śluzowiak jest procesem chorobowym, który szerzy się powoli, często z zatok do oczodołów, najczęściej w obrębie zatoki czołowej i sitowej (8). Występowanie tego schorzenia u dziecka zdarza się niezwykle rzadko i z reguły jest następstwem współistnienia mukowiscydozy, stąd przedstawiony przypadek śluzowiaka jako przyczyna wytrzeszczu gałki ocznej u chłopca z mukowiscydozą.
Opis przypadku
Półtoraroczny chłopiec był hospitalizowany w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie w październiku 2015 roku. W wywiadzie dziecko pozostające pod opieką Instytutu Matki i Dziecka z powodu mukowiscydozy, 2 miesiące wcześniej hospitalizowane z powodu narastającego obrzęku powiek i wytrzeszczu oka prawego z przejściową poprawą po zastosowanej antybiotykoterapii. Ponownie przyjęte do Oddziału Okulistyki Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” we wrześniu 2015 roku w celu diagnostyki narastającego wytrzeszczu prawej gałki ocznej. U pacjenta wykonano rezonans magnetyczny zatok przynosowych, w którym radiolog napisał: „Nie stwierdzam cech patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu. Zmiany wpuklają się do oczodołu od strony przyśrodkowej, modelują mięsień prosty przyśrodkowy. Zatoka szczękowa prawa mała uciśnięta przez zmianę. Obraz niejednoznaczny, może odpowiadać łagodnej zmianie rozrostowej – naczyniak?” (ryc. 1).
Ryc. 1. MR głowy z dnia 12.09.2015 roku
Następnie chłopiec konsultowany z onkologiem, laryngologiem oraz z chirurgiem szczękowo-twarzowym. Z uwagi na niejasny obraz w MRI zlecono CT zatok (ryc. 2).
Ryc. 2. CT zatok przynosowych z dnia 09.10.2015 roku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Janczewski G (red.): Otolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2005. 2. Krzeski A, Arcimowicz M: Mucocele of the paranasal sinuses. Otolaryngol Pol 1997; 51(5): 457-465. 3. Nguyen T, Kuijpers D, Companjen J, Erceg A: Intermittent swelling of the eyelid. Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160(0): D92. 4. Beigi B, Vayalambrone D, Kashkouli MB et al.: Combined external and endonasal approach to fronto-ethmoidal mucocele in volving the orbit. J Curr Ophthalmol 2016 Mar 7; 28(1): 37-42. 5. Verillaud B, Le Clerc N, Blancal JP et al.: Mucocele formation after surgical treatment of inverted papilloma of the frontal sinus drain age pathway. Am J Rhinol Allergy 2016 Sep; 30(5): 181-184. 6. Chew YK, Brito-Mutunayagam S, Chong AW et al.: Pleomorphic adenoma of the frontal sinus masquerading as a mucocele. Ear Nose Throat J 2015 Dec; 94(12): E4-6. 7. Dolci RL, Miyake MM, Tateno DA et al.: Postoperative otorhinolaryngologic complications in transnasal endoscopic surgery to access the skull base. Braz J Otorhinolaryngol 2016 May 31. pii: S1808-8694(16)30101-X. 8. Waizel-Haiat S, Díaz-Lara IM, Vargas-Aguayo AM, Santiago-Cordova JL: Experience in the surgical treatment of paranasal sinus mucoceles in a university hospital. Cir Cir 2016 May 19. pii: S0009-7411(16)30016-0. 9. Devi S, Ganger A, Sharma S, Saxena R: Sphenoid mucocele with unusual panhypopituitarism. BMJ Case Rep 2016 Apr 5; 2016. 10. Liu X, Wang X, Wen J et al.: Clinical analysis of patients with sphenoid sinus mucocele and literature review. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2015; 29: 1850-1852. 11. Balcerzak J, Krzeski A, Witkowska E: Frontal sinus mucocele. Otolaryngol Pol 2004; 58(2): 269-274.
otrzymano: 2016-10-20
zaakceptowano do druku: 2016-11-10

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. +48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria