Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2018, s. 195-199 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.4.195
Oleksandr Oliynyk1, *Anna Slifirchik1, Iryna Prokop2, 3, Oleksandr Jashan2, 3, Dorota Nosalska4, Mikołaj Krasij3
The effect of microflora resistance to antibiotics on the outcomes of the treatment of patients with severe craniocerebral injury
Analiza wyników leczenia pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym w zależności od oporności mikroflory na antybiotyki
1Emergency Medicine Institute, Health Care Department, Pope John Paul II State School of Higher Education, Biala Podlaska, Poland
2Anaesthesiology and Intensive Care Department, I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine
3Microbiological Department, Ternopil University Hospital, Ukraine
4Anaesthesiology and Intensive Care Department, Hospital of Biala Podlaska, Poland
Streszczenie
Wstęp. Oporność mikroflory pacjentów na antybiotyki jest czynnikiem poważnie zaostrzającym przebieg wielu chorób chirurgicznych. Duża część autorów uważa problem oporności mikroflory na antybiotyki za priorytet dzisiejszej medycyny.
Cel pracy. Analiza wyników leczenia pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym w zależności od oporności mikroflory na antybiotyki.
Materiał i metody. Przedmiotem badań było 188 izolatów drobnoustrojów pobranych od 149 pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym, przebywających na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Tarnopolu (Ukraina) oraz szpitala w Białej Podlaskiej (Polska). Ekspertyza materiału biologicznego oraz interpretacja wyników badań zostały przeprowadzone w oparciu o standardy.
W badaniu zastosowano klasyfikację Bereya. Po pierwszej izolacji patogenu zastosowano Kdisc – technikę dyfuzyjną (Kirby-Bauer), aby zidentyfikować oporność na antybiotyki.
Wyniki. Odsetek śmiertelności pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym przebywających w Szpitalu Uniwersyteckim w Tarnopolu wyniósł 35,8%, z kolei w szpitalu w Białej Podlaskiej – 17,5%. Pomimo faktu, iż liczba pacjentów ze współistniejącym urazem wielonarządowym w szpitalu w Białej Podlaskiej była dwukrotnie wyższa niż w Szpitalu Uniwersyteckim w Tarnopolu, miało to wpływ na pogorszenie przebiegu choroby oraz jej rokowanie. Charakterystyka mikrobiologiczna szczepów mikroflory w dwóch szpitalach wystarczająco się od siebie różni. W Białej Podlaskiej mikroorganizmy Gram-dodatnie stanowiły 38,4% przypadków w stosunku do ogólnej struktury mikroflory, z kolei na Ukrainie – tylko 16,6%. W porównaniu ze szpitalem w Białej Podlaskiej, w Szpitalu Uniwersyteckim w Tarnopolu wskaźniki oporności drobnoustrojów na antybiotyki były gorsze. W Szpitalu Uniwersyteckim w Tarnopolu 53,3% pałeczek ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oraz 62,5% izolatów Acinetobacter baumannii było opornych na 5 podstawowych grup antybiotyków, podczas gdy w szpitalu w Białej Podlaskiej wskaźniki te wynosiły odpowiednio 10,0 i 8,3%.
Wnioski. Prawdopodobnie wyniki leczenia pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czaszkowo-mózgowym zależą bezpośrednio od oporności mikroflory pacjentów na antybiotyki.
Summary
Introduction. Resistance of patients’ microflora to antibiotics is the factor, gravely aggravating the course of many surgical diseases. Many authors regard the problem of microflora resistance to antibiotics as a priority of the today’s medicine.
Aim. To study therapeutic outcomes in the patients with severe craniocerebral injury depending on the microflora resistance to antibiotics.
Material and methods. Objects of the study are 188 microorganism isolates, taken from 149 patients with severe craniocerebral injury – the in-patients of anaesthesiology and intensive care units at the Ternopil University Hospital (Ukraine) and the hospital in Biala Podlaska (Poland). The expertise of biological material and interpretation of the results were performed according to standard principles. The Berey classification was used. Following primary isolation of the pathogen, the Kdisc-diffusion technique (Kirby-Bauer) was implied to identify its antibiotic susceptibility.
Results. The mortality rate from severe craniocerebral injuries at the Ternopil University Hospital was 35.8%, whereas at the Biala Podlaska hospital – 17.5%. This was despite the fact that the number of patients with concomitant polytrauma at the hospital of Biala Podlaska was twice as the number at the Ternopil University Hospital that aggravated the course of disease and its prognosis considerably. Microbiological characteristics of microflora strains at the two hospitals were different enough. In Biala Podlaska, Gram-positive microorganisms accounted for 38.4% of cases in the general structure of microflora, whereas in Ukraine – for 16.6%. In comparison with the hospital in Biala Podlaska, the indices of microbial resistance to antibiotics at the Ternopil University Hospital were worse.
At the Ternopil University Hospital, 53.3% of Pseudomonas aeruginosa and 62.5% of Acinetobacter baumannii isolates were resistant to 5 basic groups of antibiotics, whereas at the hospital of Biala Podlaska the indices were 10.0 and 8.3%, respectively.
Conclusions. Presumably, the treatment outcomes of patients with severe craniocerebral injury directly depend on the resistance of patients’ microflora to antibiotics. The use of the obtained results in the treatment of patients with severe neurotrauma will improve the results of so kind patients treatment.Introduction
Resistance of patients’ microflora to antibiotics is the factor, gravely aggravating the course of many surgical diseases (1). The study of this issue is referred to as fundamental. Many authors regard the problem of microflora resistance to antibiotics as a priority of the today’s medicine (2).
Aim
Numerous works evidence high dependence of treatment outcomes of various surgical pathologies on the patients’ microflora sensitivity to antibiotics. We have failed to find the like works concerning the patients with craniocerebral injury. The prevalence and high mortality rate of the pathology taken into consideration, the purpose of this work was to assess the relationship between the results of treatment of patients with severe craniocerebral trauma and the resistance of the microflora isolated from the patients to antibiotics.
Material and methods
Treatment results of 92 patients who had been treated for sepsis-complicated severe craniocerebral injury at the anaesthesiology and intensive care unit of Ternopil University Hospital in 2017, and 57 similar patients of the Province Hospital in Biala Podlaska (Poland), were analysed. Both facilities followed the guidelines of the American Association of Neurological Surgeons (3), which include securing adequate brain perfusion, observation of the principles of adequate patients’ ventilation, hyperventilation being prevented, adequate analgosedation, control of hypo- and hyper osmolarity, hypo- and hypercapnia, and hyperthermia. The infusion therapy was performed to the extent, sufficient for the correction of hypovolemia and electrolyte disorders. Early stimulation of the gastrointestinal tract with enteral feeding and adequate antibiotic therapy were practised. Microflora sensitivity to antibiotics was the major factor of differentiating treatment conditions in both intensive care units.
The expertise of biological material and interpretation of the results were performed according to standard principles (4, 5). The Berey classification was used. Following primary isolation of the pathogen, the Kdisc-diffusion technique (Kirby-Bauer) was implied to identify its sensitivity to antibiotics. The conducted studies did not require the existence of special ethical permits for their conduct and publication.
Results and discussion
Craniocerebral injury is a major cause of mortality and disability throughout the world, remaining among the leading causes of death in the first four decades of life (6). In Great Britain, craniocerebral injury occurs in 1500 cases per 100 thousand people. 9 individuals of 100 thousand die because of craniocerebral injury (7). World-wide, the morbidity due to severe craniocerebral injury is as high as 80% (8). Thus, the values 35.8 and 17.54% in the hospitals of Ukraine and Poland are moderate enough. However, the morbidity in Ukraine is twice as the one in Poland. This is despite the fact that the number of patients with concomitant polytrauma in Poland is about twice as many as in Ukraine. Had the number of patients with concomitant polytrauma in Ukraine been larger, the mortality rate would have been higher correspondingly.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health. 2014. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/ (data dostępu: 24.08.2018).
2. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków: http://www.antybiotyki.edu.pl/.
3. Guidelines for the management of severe head injury. Brain trauma foundation American Association of Neurological Surgeons, Joint Section on Neurotrauma and Critical Care, New York 2007.
4. Varivoda EB, Tonko OB, Fisenko EG: Microbiological Support for Infection Control in Health Institutions of Minsk. EpiNorth 2009; 10(3): 135-138.
5. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH: Susceptibility test methods: dilution and disk diffusion methods. Manual of clinical microbiology. 9th ed. ASM Press, Washington 2007.
6. Schurz M, Sturm D, Richland F: Dual-Route Perspective on Brain Activation in Response to Visual Words: Evidence for a Length by Lexicality Interaction in the Visual Word Form Area. Neuroimage 2010; 49(3): 2649-2661.
7. Kim JJ, Gean AD: Imaging for the Diagnosis and Management of Traumatic Brain Injury. Neurotherapeutics 2012; 8(1): 39-53.
8. Albrecht J, Liu X, Baumgarten M: Benefits and risks of anticoagulation resumption following traumatic brain injury. Intern Med 2014; 174(8): 1244-1251.
9. Glumcher FS: The problem of antibiotic resistance in ICU. Materials of VIII British-Ukrainian scientific symposium devoted to the memory of Professor I.P. Shlapak. Kyiv April 20-23, 2016. http://www.anaesthesiaconference.kiev.ua (data dostępu: 24.08.2018).
10. Lazorishinets VV, Marievsky VF, Salmanov AG: Antibiotic resistance of nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa in surgical hospitals of Ukraine in 2009. Kharkiv surgical school 2010; 6(44): 71-75.
11. Salmanov AG, Marievsky VF, Boyko VV: Antibiotic resistance in surgery. NTMT, Kyiv 2012.
12. Kharchenko LA: AuRuM-Ukrainian experience in monitoring antibiotic resistance. Health of Ukraine 2012; 3: 1-3.
13. Nestrenko OM: Degree of antibiotic resistance of pathogens as a dominant factor of choice of antibiotic therapy for sepsis tactics. Kharkiv surgical school 2014; 3: 97-102.
14. Kreniov KY: Microbiologic landscape dynamics in anesthesiology and intensive therapy department of Khmelnytskiy regional hospital in 2013-2015. Hospital surgery 2016; 1: 100-105.
15. Oliynyk OV, Titov II, Pereviznyk B: Epidemiology of severe sepsis caused by severe craniocerebral trauma in Western Ukraine. Hospital surgery 2016; 1: 44-50.
otrzymano: 2018-07-03
zaakceptowano do druku: 2018-07-24

Adres do korespondencji:
*Anna Slifirczyk
82/10 Janowska Str., 21-500 Biala Podlaska, Poland
Phone: +48 508238088
E-mail: aslifirczyk1@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 4/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych