Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2018, s. 293-294
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Mirt zwyczajny zapobiega skutkom uszkodzenia wątroby
Sen A, Ozkan S, Recebora K i wsp: Effect of Myrtus communis extract treatment in bile duct ligated rats. J Surg Res 2016, 205(2), 359-365.
W badaniach użyto ekstraktu etanolowego (96%) z liści mirtu zwyczajnego (Myrtus communis L.). Ekstrakt ten podawano szczurom drogą pokarmową w ilości 50 mg/kg m.c. po podwiązaniu u nich uprzednio przewodu żółciowego. Ekstrakt stosowano raz dziennie przez 28 dni. Podwiązanie przewodu żółciowego miało na celu wywołanie w wątrobie szczurów zmian identycznych z obserwowanymi u ludzi z żółciowym zwłóknieniem wątroby.
W podsumowaniu badań stwierdzono, że w surowicy krwi szczurów leczonych ekstraktem z mirtu zwyczajnego nastąpiło obniżenie poziomu bilirubiny o 20%, aminotransferazy alaninowej o 29%, aminotransferazy asparaginianowej o 24%, a także czynników zapalnych TNF-α oraz IL-1β odpowiednio o 35 i 23% w porównaniu do kontroli (szczurów z podwiązanym przewodem żółciowym). Ponadto w tkance wątrobowej szczurów leczonych ekstraktem z mirtu zwyczajnego odnotowano wzrost poziomu glutationu o 68% i dysmutazy ponadtlenkowej o 38%, a także obniżenie poziomu aldehydu dimalonowego o 43%, czynnika TGF-β o 33% i hydroksyproliny o 74% w porównaniu do kontroli. Dane te wskazują na ochronne działanie ekstraktu z mirtu zwyczajnego na tkankę wątrobową szczurów, objawiające się wyraźnym działaniem przeciwutleniającym i przeciwzapalnym.
Przeprowadzone badania sugerują możliwość zastosowania tego ekstraktu u ludzi jako środka zapobiegającego uszkodzeniom wątroby, z żółciowym zwłóknieniem tkanki wątrobowej włącznie, w przebiegu przewlekłych chorób tego narządu spowodowanych zastojem żółci.
Żeń-szeń japoński zapobiega niealkoholowemu stłuszczeniu wątroby
Yuan D, Xiang T, Huo Y i wsp: Preventive effects of total saponins of Panax japonicus on fatty liver fibrosis in mice. Arch Med Sci 2018, 14(2):396-406.
Celem badań była próba wykorzystania frakcji saponinowej wyosobnionej z żeń-szenia japońskiego (Panax pseudoginseng subsp. Japonicus C.A.Mey.) do zapobiegania powstawania niealkoholowego stłuszczenia wątroby u myszy. Badana frakcja zawierała głównie chikusetsusaponiny. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby u zwierząt, a zwłaszcza jego ostrą formę w postaci zwłóknienia, osiągano na drodze diety wysokotłuszczowej i dootrzewnowego podawania surowicy świńskiej. Następnie myszom podawano sondą dożołądkowo frakcję saponinową z żeń-szenia w ilości 300 mg/kg m.c. co dwa dni przez 11 tygodni. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta nieleczone.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii