Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2019, s. 159-160
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Sok z czarnej porzeczki zapobiega marskości wątroby
Rashid S., Idris-Khodja N., Auger C. i wsp.: Polyphenol – rich blackcurrant juice prevents endothelial dysfunction in the mesenteric artery of cirrhosis rats with portal hypertension: Role of oxidative stress and the angiotensin system. J. Med. Food 2017, 20(10), 1-10.
Przewlekłe choroby wątroby, z towarzyszącym im nadciśnieniem wrotnym, charakteryzują się postępującym rozszerzeniem naczyń, zaburzeniami czynności śródbłonka naczyń oraz naczyniowym stresem oksydacyjnym wywołanym przez oksydazę NADPH powodującą powstawanie rodników ponadtlenkowych. Wskazuje to na udział w tym procesie układu angiotensynowego.
Badania miały na celu określenie wpływu na zwierzęcy model marskości wątroby soku z czarnej porzeczki (Ribes nihrum L.). Sok bogaty w polifenole podawano szczurom drogą pokarmową przez 3 tygodnie w dawce 60 mg/kg w przeliczeniu na kwas galusowy, a następnie wywoływano marskość wątroby za pomocą podwiązywania przewodu żółciowego. Po 4 tygodniach oceniano stan śródbłonka tętnicy krezkowej oraz poziom w surowicy krwi cytokin prozapalnych.
Stwierdzono, że u zwierząt otrzymujących sok z czarnej porzeczki w ścianie tętnicy krezkowej nastąpiło obniżenie aktywności oksydazy NADPH o 42%, cyklooksydazy 2 (COX-2) o 63% oraz indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) o 38%. Poza tym w śródbłonku tętnicy odnotowano obniżenie poziomu angiotensyny II o 41% oraz konwertazy angiotensynowej o 53%. Równocześnie w surowicy krwi szczurów, którym podawano sok z czarnej porzeczki, zaobserwowano obniżenie prozapalnej interleukiny IL-1α oraz czynnika martwicy nowotworu o 39%, a także wzrost poziomu przeciwzapalnej interleukiny IL-4 ponad dwukrotnie w porównaniu do zwierząt kontrolnych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii