Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2021, s. 17-22 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.1.17
*Paweł Dutkiewicz1, Robert Chmielewski1, Małgorzata Chudzik2, Jowita Grządkowska1, Przemysław Kluge3
Niezróżnicowany rak o nieustalonym punkcie wyjścia naciekający odbytnicę – opis przypadku
Undifferentiated cancer with unknown primary location infiltrating the rectum – a case report
1Department of Oncological Surgery, Mazovian Oncology Hospital in Wieliszew
2Department of Oncology, Mazovian Oncology Hospital in Wieliszew
3Department of Laboratory Medicine, Mazovian Oncology Hospital in Wieliszew
Streszczenie
Rak jelita grubego (okrężnica + odbytnica) jest pod względem częstości występowania obecnie trzecim po raku gruczołu krokowego i płuca najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Około 90% przypadków raka jelita grubego stanowi gruczolakorak. Raki o nieznanym punkcie wyjścia zwykle dotyczą chorych powyżej 60. r.ż. Stanowią w Polsce ok. 3% wszystkich nowotworów złośliwych. W artykule autorzy opisują trudny diagnostycznie przypadek niezróżnicowanego raka o nieustalonym punkcie wyjścia naciekającego odbytnicę. Materiał pobierany z odbytnicy w trakcie badań endoskopowych i biopsji otwartej oraz od strony jamy otrzewnej w trakcie laparotomii nie potwierdził choroby nowotworowej pomimo postępujących klinicznych objawów rozrostu nowotworowego. W opisanym przypadku rozpoznanie histopatologiczne uzyskano dopiero poprzez biopsję gruboigłową nacieku odbytnicy i mięśni zwieraczy. Potwierdzenie histopatologiczne raka oraz opisane w PET-CT naciekanie esicy, odbytnicy, odbytu i mezorektum umożliwiło kwalifikację pacjenta do dalszego leczenia paliatywnego.
Słowa kluczowe
Summary
Colorectal cancer (CRC) is the third leading malignancy in men after prostate and lung cancer. Adenocarcinomas account for about 90% of all colorectal cancer cases. Carcinomas of unknown primary site (CUPs) are usually found in patients > 60 years of age. They account for 3% of all malignancies in Poland. We describe a diagnostically challenging case of undifferentiated carcinoma of unknown primary site invading the rectum. Rectal specimens collected during endoscopy and open biopsy, as well as samples collected during laparotomy from the side of the peritoneal cavity did not confirm cancer despite progressing clinical symptoms of an ongoing neoplastic process. Histopathological diagnosis was obtained only with core-needle biopsy of the rectal infiltration and sphincter muscles. The histopathological confirmation of carcinoma invading the sigmoid colon, rectum, anus and the mesorectum described in PET-CT enabled patient qualification for further palliative treatment.Wstęp
Rak jelita grubego (okrężnica + odbytnica) jest pod względem częstości występowania obecnie trzecim po raku gruczołu krokowego i płuca najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, stanowi ponad 12% wszystkich nowotworów złośliwych. W ostatnich latach rośnie liczba zachorowań z jednoczesnym zmniejszeniem umieralności (1). Tabela 1 przedstawia aktualną klasyfikację WHO złośliwych guzów okrężnicy, odbytnicy i kanału odbytu (2).
Tab. 1. Klasyfikacja WHO złośliwych guzów okrężnicy, odbytnicy i kanału odbytu
Złośliwe guzy okrężnicy i odbytnicy1. Gruczolakorak
1.1. ząbkowany gruczolakorak
1.2. gruczolakopodobny gruczolakorak
1.3. mikropapilarny gruczolakorak
1.4. śluzowy gruczolakorak
1.5. słabospoisty gruczolakorak
1.6. sygnetowokomórkowy gruczolakorak
1.7. rdzeniowy gruczolakorak
1.8. gruczołowo-płaskonabłonkowy gruczolakorak
1.9. rak niezróżnicowany
1.10. rak z komponentą mięsakową
2. Neuroendokrynne guzy okrężnicy i odbytnicy
2.1. neuroendokrynny guz, stopień 1
2.2. neuroendokrynny guz, stopień 2
2.3. neuroendokrynny guz, stopień 3
2.4. guz z komórek L
2.5. produkujące peptyd podobny do glukagonu
2.6. produkujące peptydy PP/PPY
2.7. enterochromafilne
2.8. produkujące serotoninę
3. Neuroendokrynne raki okrężnicy i odbytnicy
3.1. wielkokomórkowy rak neuroendokrynny
3.2. drobnokomórkowy rak neuroendokrynny
4. Mieszany neuroendokrynny
Złośliwe guzy kanału odbytu1. Rak płaskonabłonkowy
1.1. brodawkowaty rak płaskonabłonkowy
2. Gruczolakorak
3. Neuroendokrynne guzy kanału odbytu
3.1. neuroendokrynny guz, stopień 1
3.2. neuroendokrynny guz, stopień 2
3.3. neuroendokrynny guz, stopień 3
4. Neuroendokrynne raki kanału odbytu
4.1. wielkokomórkowy rak neuroendokrynny
4.2. drobnokomórkowy rak neuroendokrynny
5. Mieszany neuroendokrynny
Najczęstszym rakiem jelita grubego jest gruczolakorak stanowiący 90% przypadków. Rakami o nieznanym punkcie wyjścia nazywamy histologicznie rozpoznane przerzuty z ogniska, którego umiejscowienie jest niemożliwe do określenia na podstawie metod rutynowej diagnostyki. Zwykle dotyczą chorych powyżej 60. r.ż. Stanowią w Polsce ok. 3% wszystkich nowotworów złośliwych (3). W postępowaniu diagnostycznym chorób jelita grubego niezbędne jest badanie podmiotowe i przedmiotowe, w tym obowiązkowa ocena per rectum, w praktyce klinicznej najczęstszym pierwszym badaniem jest endoskopia umożliwiająca diagnostykę i potwierdzenie rozpoznania histopatologicznego w pobranym materiale. Kolonoskopia jest badaniem skriningowym w diagnostyce raka jelita grubego (4). W artykule autorzy opisują trudny diagnostycznie przypadek niezróżnicowanego raka o nieustalonym punkcie wyjścia naciekającego esicę i odbytnicę.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wojciechowska U, Didkowska J: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 2017.
2. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Digestive System Tumours. WHO Classification of Tumours 2019. Vol. 1. 5th ed.
3. Litwiniuk M, Krzakowski M: Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym. Zalecenia Postępowania Diagnostyczno-Terapeutycznego w Nowotworach Złośliwych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostępne na: http://onkologia.zalecenia.med.pl.
4. Issa IA, Noureddine M: Colorectal cancer screening: An updated review of the available options. World J Gastroenterol 2017; 23(28): 5086-5096.
5. Kołodziejczak M: Technika i interpretacja badania per rectum. Chirurgia po Dyplomie 2013; 12: 68-75.
6. Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Curry SJ et al.: Screening for colorectal cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA 2016; 315(23): 2564-2575.
7. Regula J, Rupinski M, Kraszewska E et al.: Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl J Med 2006; 355: 1863-1872.
8. Stachura J, Domagała W: Patomorfologia znaczy słowo o chorobie. Wyd. 3. Kraków 2016.
9. Borda F, Jimènez FJ, Borda A et al.: Endoscopic localization of colorectal cancer: study of its accuracy and possible error factors. Rev Esp Enferm Dig 2012; 104(10): 512-517.
10. Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki W: Chirurgia onkologiczna. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
11. Hunter C, Brown G: Pre-operative staging of rectal cancer: a review of imaging techniques. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2016; 10(9): 1011-1025.
12. Krzakowski M, Rutkowski P, Jassem J et al.: Recommendations on the application of positron emission tomography in oncology. Oncol Clin Pract 2015; 11: 155-171.
otrzymano: 2021-01-19
zaakceptowano do druku: 2021-02-09

Adres do korespondencji:
*Paweł Dutkiewicz
Oddział Chirurgii Onkologicznej Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
tel.: +48 (22) 766-15-00 wew. 320
paweldut@wp.pl

Nowa Medycyna 1/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna