Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2021, s. 145-148 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.4.145
*Maria Ciesielska
Kto pierwszy wyłonił kolostomię?
Who was the first to perform colostomy?
Medical Review Auschwitz Project, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
Streszczenie
Historia wyłaniania stomii jelitowej rozpoczęła się w osiemnastowiecznej Francji. Początkowo chirurdzy i anatomowie zbierali osobiste doświadczenia w tym zakresie, aby na początku XVIII wieku zaproponować pierwsze zabiegi umożliwiajace wydalenie kału z pominiecięm odbytu. Pionierskie operacje wytworzenia tzw. sztucznego odbytu w procesie leczenia różnych schorzeń jelita grubego miało miejsce w czasach, gdy nie stosowano jeszcze narkozy eterowej i nieznane były zasady aseptyki i antyseptyki. Mimo to, wielu pacjentom zdołano przedłużyć lub uratować życie. Pierwszym, który zaproponował dwa sposoby leczenia w przebiegu zarośnięcia odbytu, był francuski anatom Alexis Littrè. Sugerował, aby połączyć ślepe fragmenty jelita lub wyłonić odcinek proksymalny na powłoki brzuszne. Prawdopodobnie jako pierwszy wytworzył stomię w 1701 roku Jean Mèry, a Jean Pillore w 1776 roku jako pierwszy wyłonił planowo cekostomię u pacjenta z rakiem odbytnicy. W XIX wieku europejscy chirurdzy poszukiwali optymalnych technik operacyjnych i poszerzali wskazania do wyłonienia stomii.
Summary
The history of intestinal stoma surgery began in France in the 18th century. Initially the surgeons and the anatomists accumulated isolated personal experience and then they came to the realization of the possibility of exertion of feces bypassing the rectum. Creating an artificial anus as a treatment of various coloproctological diseases has been formed without ether anesthesia nor antiseptics. Despite this, many patients managed to prolonged or save their lives. French anatomist Alexis Littrè was the first who put forward two plans for dealing with rectal atresia. The first was to open the closed ends and stich them together; the second was to create an artificial anus. Another French surgeon Jean Mèry, probably for the first in the world formed a stoma in 1701. Jean Pillore performed the first elective colostomy (cecostoma) in 1776 on the patien with rectal cancer. In the 19th century, surgeons in Europe has been searching for the optimal surgery technique and tried to expand the indications for intestinal stomas.Medycyna europejska wywodzi się z filozofii antycznej Grecji i Rzymu. Jakkolwiek przez ponad 1500 lat teoria humoralna Galena wyznaczała postępowanie medyków, to w przypadku ran odniesionych na polach bitwy czy w czasie walk gladiatorów lekarze stosowali daleko bardziej praktyczne środki zaradcze niż upust krwi czy mikstury napotne. I tak rzymski encyklopedysta Aulus Cornelius Celsus był autorem pierwszych znanych nam wskazówek postępowania w przypadku zranień jelita. W swoim dziele „De re medicina libri octo” Celsus zalecał w takich przypadkach ocenę stanu jelit, ich ewentualne zeszycie oraz zamknięcie powłok szwem dwuwarstwowym, zszywając osobno „błonę wewnętrzną”, osobno skórę. Celsus pisał: „Niekiedy w wyniku rany brzucha wypadają jelita. Należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone i czy zachowują swój prawidłowy kolor. Jeżeli uszkodzone jest jelito cienkie – nic zrobić się już nie da. Jelito grube można zeszyć, bez żadnej pewności powodzenia. Ale dlatego, że choćby cień nadziei jest lepszy od jej braku; niekiedy następuje wygojenie. Jeśli stwierdzimy, że jelito jest blade, sine lub czarne – nasza pomoc nie zda się na nic. Ale jeśli zachowuje swój prawidłowy kolor, trzeba działać szybko, ponieważ wpływ powietrza jest szkodliwy. Chorego trzeba ułożyć na plecach z uniesionymi biodrami – jeśli rana brzucha jest zbyt wąska, żeby odprowadzić jelita, trzeba ją poszerzyć, przecinając powłoki, na ile jest to potrzebne. Jeżeli jelita wysychają, należy je zwilżać wodą z dodatkiem oliwy. Asystent delikatnie rozchyla brzegi rany rękami albo dwoma hakami; chirurg zawsze wprowadza najpierw ten odcinek jelit, który wypadł ostatni, aby zachować właściwą kolejność pętli. Następnie należy delikatnie potrząsnąć pacjentem, aby pętle ułożyły się samoistnie. Potem trzeba zbadać sieć i odciąć te jej fragmenty, które stały się ciemne; część zdrową odprowadzamy delikatnie i układamy przed jelitami” (1).
Dziś ten jakże trafny opis zasad postępowania w przypadku zranień jelita wydaje się być oczywistością i trudno uwierzyć, że przez kolejne setki lat lekarze w Europie odwrócili się od tekstów antycznych i zawierzyli los swoich pacjentów medycynie klasztornej. Rozwój europejskiej chirurgii uległ wstrzymaniu w wyniku decyzji Soboru Laterańskiego IV, który ogłosił w 1215 roku, iż „kościół wystrzega się krwi” (Ecclesia abhorett e sanguine). Usunięto wówczas chirurgię z wydziałów lekarskich, a medycy uniwersyteccy zaczęli stronić od działalności chirurgicznej, jako nielicującej z powagą stanu lekarskiego. Przez kolejne wieki zabiegi chirurgiczne stały się w Europie domeną balwierzy, cyrulików, łaziebników, a nawet katów. Dopiero ogłoszone w XVI wieku przełomowe dla medycyny dzieło „De corporis humani fabrica” Andreasa Vesaliusa oraz wyniki obserwacji krążenia krwi Williama Harveya i prace siedemnastowiecznego patologa Giovanni Morgagniego przyniosły rozwój diagnostyki i terapii oraz zmianę statusu zawodowego chirurgów (2).
Jedną z chorób, z jaką przychodziło się mierzyć lekarzom, była niedrożność jelit wynikająca zarówno z toczącego się procesu nowotworowego, jak i wad wrodzonych. I tak jako pierwszy tzw. nienaturalny odbyt miał wyłonić Jean Mèry – naczelny chirurg w Hôtel-Dieu (ryc. 1). W zbudowanym według własnego projektu amfiteatrze uczył studentów anatomii i chirurgii. To prawdopodobnie tam w 1701 roku zdecydował się na wytworzenie anus contre nature u pacjentki z uwięźniętą przepukliną pachwinową. W trakcie operacji usunął martwiczo zmienioną część jelita i wytworzył stomię w okolicy łonowej. Można by się było spodziewać, że ten uznany chirurg, członek Królewskiej Akademii Nauk, stanie się inspiracją dla innych. Nic bardziej mylnego. Na pierwszą planową kolostomię w przebiegu niedrożności u osoby dorosłej trzeba było czekać kolejne 75 lat (3).
Ryc. 1. Jean Mèry (1643-1723). Autor zdjęcia nieznany. Collège de chirurgie. Wikimedia

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Towpik E: Rys historyczny początków leczenia nowotworów jelita grubego. [W:] Nowacki MP (red.): Nowotwory jelita grubego. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 1996: 13.
2. Mould RF: Wybrane wydarzenia w historii medycyny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rakiem, cz. 2. Od Wesaliusza (1514-1564) do Johna Huntera (1728-1793). Nowotwory, Journal of Oncology 2013; 63(4): 334.
3. Garmanova TN, Kazachenko EA, Krylov NN: History of surgery: the evolution of views on the formation of intestinal stoma. History of Medicine 2019; 6(2): 112.
4. Richardson RG: (Komentarz do artykułu R. D. Rosina) An obituary to the transverse loop colostomy (Gone with the wind). Journal of the Royal Society of Medicine 1988; 81(4): 245.
5. Dinnick T: The origins and evolution of colostomy. British Journal of Surgery 2005; 22(85): 142.
6. Fischer G: Chirurgie Vor 100 Jahren. Bremen 2013: 160.
7. Wagener DJT: The History of Oncology. Houten 2009: 91-92.
8. Pillore H: Opèration d’anus artificiel, pratiquèe en 1776. L’Expèrience Journal de Mèdicine Chirurgie 1840; 5: 73-75.
9. Amussat JZ: Mèmoire sur la possibilitè d’ètablir un anus artificiel dans la Region Lombaire sans pènètrer dans le pèritoine. Paryż 1839.
10. Mould RF: Wybrane wydarzenia w historii medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rakiem, cz. 3. Nowotwory, Journal of Oncology 2013; 63(6): 508.
otrzymano: 2021-10-04
zaakceptowano do druku: 2021-10-25

Adres do korespondencji:
*Maria Ciesielska
Gen. T. Kościuszki 39, 05-230 Kobyłka
drmariaciesielska@gmail.com

Nowa Medycyna 4/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna