Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Bezpieczna Żywność 1/2001

Spis treści / Contents

„Bezpieczna Żywność” – nowe czasopismo
Safety Food - new journal
Anna Brzozowska
Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności?
How the safety of food can be assured?
Danuta Kołożyn-Krajewska
Co rozumiemy pod pojęciem wartości odżywczej żywności?
What does nutritional value of food means?
Hanna Kunachowicz
Żywność funkcjonalna – potrzeba żywieniowa czy promocja nowych wyrobów
Functional foods – the nutritional needs or promotion of new products
Andrzej Janicki
Kwasy tłuszczowe w rynkowych produktach spożywczych. Część I – produkty cukiernicze, produkty typu „fast food” produkty zbożowe, słone przekąski, nasiona i orzechy*
Fatty acids in market food products. Part I – the confectionery products, fast foods, corn products, salty snacks, seeds and nuts
Jarosław Balas
Sprzężone dieny kwasu linolowego. Część I. Budowa, powstawanie, występowanie w żywności
Conjugated linoleic acid: structure, formation, and its occurence in foods
Elżbieta Bartnikowska
Hydrokoloidy pochodzenia roślinnego jako zamienniki żelatyny
Plant hydrocolloids as replacements of gelatin
Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
Choroby prionowe. Realne zagrożenie czy nieuzasadniona psychoza
Prion diseases. The real threat or groundless psychosis
Janusz Popowski
Pozostałości leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego – regulacje prawne Unii Europejskiej
Veterinary drug residues in foodstuffs of animal origin – European Union regulations
Jacek Lewicki