Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2005

Spis treści / Contents

Choroby zapalne spojówek
Inflammatory diseases of the eye
Marzena Mielczarek - s. 40-49
Zespół suchego oka
Dry eye syndrome
Marzena Mielczarek - s. 51-56
Ostry zespół wieńcowy w materiale Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Sanoku w latach 1996-2001
Accute coronary syndrom in the material of the Cardiological Ward in the Sanok hospital during the period from 1996 to 2001
Stanisław Kułakowski - s. 57-59
„Zygmunt Freud – nieśmiertelna psychoanaliza...”*
Krzysztof W. Denis, Rafał Koba - s. 63-64
„Triki” leczenia objawowego w onkologii
„Tricks” of symptomatic treatment in oncology
Elżbieta Wiater, Wiesław Wiktor Jędrzejczak - s. 65-69
Kwas foliowy – zarys tematu. Źródła witaminy, zapobieganie wadom wrodzonym
Folic acid: sources, prevention of congenital abnormalities – short review
Kamil Hozyasz - s. 71-72