Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2007

Spis treści / Contents

Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004-2006
Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004-2006
Ilona Seferyńska, Ewa Orłowska, Anna Ejduk, Stanisław Maj, Jerzy Hołowiecki,Sławomira Kyrcz-Krzemień, Tadeusz Robak, Kazimierz Sułek, Monika Paluszewska,Wiesław W. Jędrzejczak, Aleksander Skotnicki, Kazimierz Kuliczkowski, Anna Dmoszyńska, Andrzej Hellmann, Janusz Kłoczko0, Lech Konopka, Mieczysław Komarnicki,Barbara Zdziarska, Maria Nowakowska-Domagała, Andrzej Zduńczyk, Andrzej Lange,Grażyna Gadomska, Jolanta Starzak-Gwóźdź, Małgorzata Całbecka, Krystyna Zawilska0, Krzysztof Warzocha w imieniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) – s. 268-275
Znaczenie prognostyczne kompleksowej diagnostyki genetycznej u chorych na ostre białaczki szpikowe*
Prognostic significance of complex genetic diagnostics in patients with acute myeloid leukemia
Anna Ejduk, Mirosław Majewski, Ilona Seferyńska, Grażyna Pałynyczko,Barbara Pieńkowska-Grela, Krzysztof Warzocha – s. 276-281
Częstość krzyżowej rearanżacji genów kodujących receptor T-komórkowy u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową*
The frequency of cross-lineage T-cell receptor gene rearrangements in B-cell acute lymphoblastic leukemia
Hanna Makuch-Łasica, Grażyna Nowak, Mirosław Majewski, Krzysztof Warzocha – s. 282-286
Monitorowanie ilości mRNA BCR-ABL u chorych
na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznych macierzystych komórek krwiotwórczych*

Monitoring of BCR-ABL mRNA in patients with chronic myeloid leukemia treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Iwona Solarska, Barbara Nasiłowska-Adamska, Jan Maciej Zaucha, Piotr Rzepecki,Małgorzata Całbecka, Kazimierz Sułek, Andrzej Hellmann, Bożena Mariańska,Mirosław Majewski, Krzysztof Warzocha – s. 287-293
Niepowodzenie dwukrotnej transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorej na ostrą białaczkę szpikową
z t(3;3)(q21;q26) &ndash opis przypadku*

Fatal outcome of patients with acute myeloid leukemia with t(3;3)(q21;q26) treated with double allogeneic hematopoietic stem cell transplantations &ndash case report
Anna Ejduk, Barbara Nasiłowska-Adamska, Ilona Seferyńska, Kazimierz Hałaburda,Andrzej Szczepiński, Agnieszka Tomaszewska, Barbara Pieńkowska-Grela,Bożena Mariańska, Krzysztof Warzocha – s. 294-297
Skuteczność poszukiwania przez Ośrodek Instytutu Hematologii i Transfuzjologii niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych w krajowych i zagranicznych rejestrach w latach 2001-2006 dla pacjentów z ostrymi i przewlekłymi białaczkami
Efficacy of bone marrow donor searches performed by Institute
of Haematology and Blood Transfusion in domestic and foreign registries in 2001-2006 for the patients with acute and chronic leukemia
Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk-Pol, Renata Mika-Witkowska, Małgorzata Zajko,Marta Rogatko-Koroś, Jadwiga Sak-Budzisz – s. 298-303
Wpływ inhibitora kinaz Src, SU6656, na komórki linii megakarioblastycznej Meg-01 (pbsz Ph+)
Influence of Src kinases inhibitor, SU6656, on megakaryoblasic cell line Meg-01 (CML Ph+)
Joanna Kamińska, Edyta Klimczak-Jajor, Urszula Bany-Łaszewicz, Janusz Skierski,Ewa Zdebska, Jerzy Kościelak – s. 304-308
Znaczenie CD38 i ZAP-70 jako czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej B (PBL-B)*
CD38 and ZAP-70 as prognostic factors in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Joanna Kopeć-Szlęzak, Urszula Podstawka, Anna Sikorska, Agnieszka Gajewska, Lech Konopka – s. 309-314
Wykrywanie choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej dorosłych metodą cytometrii przepływowej tzw. „pustych pól”*
Detection of minimal residual disease in adult acute lymphoblastic leukemia by flow cytometry method so-called ´empty spaces´
Jolanta Woźniak, Agnieszka Krzywdzińska, Anna Ejduk, Grażyna Pałynyczko – s. 315-321
Wpływ skleroterapii żylaków przełyku przy użyciu 3% polidokanolu na przebieg zaburzeń wymiany gazowej w płucach u chorych z marskością wątroby
The effect of esophageal varices sclerotherapy with 3% Polidocanol
on gas exchange disorders in the lungs of liver cirrhosis patients
Krzysztof Rusiniak, Andrzej B. Szczepanik, Jerzy Ratajczak, Bożenna Andruszkiewicz,Andrzej Misiak, Alfred Jerzy Meissner – s. 322-327
Ocena skuteczności synowektomii izotopowej w nawracających samoistnych wylewach do stawów kolanowych u chorych na hemofilię
Effectiveness of isotopic synovectomy in hemophilia patients with reccurrent spontaneous hemorrhage to knee joints
Sławomir Wisławski, Andrzej B. Szczepanik, Radosław Bilski, Stanisław Ancyparowicz,Alfred J. Meissner, Jacek Proniewski – s. 328-332
Znaczenie mutacji genu FLT 3 u chorych na ostre białaczki &ndash praca poglądowa
The role of FLT3gene mutations in acute leukemia &ndash review
Barbara Nasiłowska-Adamska, Iwona Malinowska – s. 333-337