Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/2000
Maciej Grochowicz
Polipy zapalne jelita grubego i przerosty brodawek kresy grzebieniowej
z Oddziału Proktologii Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie
Polipy zapalne powstają najczęściej w przebiegu przewlekłych zapaleń jelita grubego jako procesy regeneracyjne, mogą również towarzyszyć uchyłkowatości i pojawiać się na wypadającej błonie śluzowej odbytnicy lub w obrębie samotnego owrzodzenia odbytu.
Zmiana taka pokryta czapeczką fibrynową znana jest pod nazwą „cap polyp”.
Morfologicznie są to uwypuklenia błony śluzowej jelita przez naciek zapalny podścieliska lub też są utworzone przez wyspy nacieczonej błony śluzowej. Nabłonek gruczołowy pokrywający polipy może ulegać zmianom dysplastycznym co utrudnia czasami ocenę histopatologiczną.
Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu polipów zapalnych jest pogłębianie ubytku błony śluzowej do warstwy mięśniowej śluzówki (muscularis mucosae) (1). Istotną rolę metaboliczną odgrywa osłabienie ekspresji E – cadheryny i białka P 120 do powierzchownych warstw nabłonka jelitowego (2). W materiale wszystkich polipów jelita grubego polipy zapalne stanowią od 1,5 do 5% (3, 4). Nieliczne doniesienia mówią o wyższej partycypacji polipów zapalnych nawet do 15% (5). Poglądy na temat carcinogenezy w polipach zapalnych są podzielone ale przeważa opinia, że carcinogeneza w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest zależna od ciężkości przebiegu zapalenia a nie malignizacji samego polipa (6).
Niektórzy są zdania, że rokowanie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego z rozbudowaną polipowatością jest lepsze niż w innych przypadkach (silniejsza tendencja regeneracyjna?) (7).
Wskazania do leczenia operacyjnego polipów zapalnych poza działalnością diagnostyczną i endoskopowymi polipektomiami dotyczą operacji dokonywanych w trybie pilnym, takich komplikacji jak krwawienie i obturacja światła jelita olbrzymim polipem zapalnym.
Badania kontrolne po operacjach resekcyjnych nowotworów jelita grubego, wśród różnych zmian występujących w pobliżu zespolenia wykazują w kilkunastu procentach powstawanie polipów zapalnych, które mogą być wadliwie rozpoznawane jako wznowa w miejscu zespolenia. Udział polipów zapalnych w polipektomiach endoskopowych wynosi od 1,5 do 2,5%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kelly J.K., Gabos S.: The pathogenesis of inflammatory polyps. Diseases of the Colon & Rectum. Apr. 1987, 30 (4):251-4. 2. Valizadeh A., Karayiannakis A.J.: Department of Histopathology, Royal Postgraduate Medical School, London, UK. Expression of E-cadherin-associated molecules (alpha-,beta-, and gamma-catenins and P120) in colorectal polyps. Am. J. of Pathol. Jun. 1997, 150(6):1977-84. 3. Yokota T. et al.: Department of Internal Medicine, National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan. Endoscopic mucosal resection for colorectal neoplastic lesions. Diseases of the Colon & Rectum. Nov. 1994, 37(11):1108-11. 4. Cross S.S., Bury J.P. Department of Pathology, University of Sheffield Medical School, UK. Fractal geometric analysis of colorectal polyps. Jurnal of Pathology. Apr. 1994, 172(4):317-23. 5. Niv Y.: Gastroenterology Unit, Rebecca Sieff Government Hospital, Safed, Israel. Colorectal polyps in the Upper Galilee. Israel Journal of Medical Sciences. Jun. 1989, 25(6): 313-7. 6. Buck J.L. et al.: Department of Radiologic Pathology, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC 20306-6000 Polypoid and pseudopolypoid manifestations of inflammatory bowel disease. (Review) (17 refs). Radiographics. Mar. 1991, 11 (2):293-304. 7. Pidala M.J. et al.: Department of Surgery, Northeastern Ohio Universitie College of Medicine, Akron City Hospital 44309. Delayed presentation of an inflammatory polyp following colonic ischemia. (Review) (12 refs). Am. Surg. May 1993, 59(5):315-8. 8. Jensen S.L.: Department of Surgical Gastroenterology C, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. A randomised trial of simple excision of non-specific hypertrophied anal papillae versus Expectant management in patients with chronic pruritus ani. Annals of the Royal College of Surgeons of England. Nov. 1988, 70(6):348-9. 9. Sadahiro S., Mukai M.: Department of Surgery, Tokai University School of Medicine, Kanagawa, Japan. A new method of evaluating hemorrhoids with the retroflexed fiberoptic colonoscope.
Nowa Medycyna 7/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna