Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 7/2000
Maciej Grochowicz
Polipy zapalne jelita grubego i przerosty brodawek kresy grzebieniowej
z Oddziału Proktologii Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie
Polipy zapalne powstają najczęściej w przebiegu przewlekłych zapaleń jelita grubego jako procesy regeneracyjne, mogą również towarzyszyć uchyłkowatości i pojawiać się na wypadającej błonie śluzowej odbytnicy lub w obrębie samotnego owrzodzenia odbytu.
Zmiana taka pokryta czapeczką fibrynową znana jest pod nazwą „cap polyp”.
Morfologicznie są to uwypuklenia błony śluzowej jelita przez naciek zapalny podścieliska lub też są utworzone przez wyspy nacieczonej błony śluzowej. Nabłonek gruczołowy pokrywający polipy może ulegać zmianom dysplastycznym co utrudnia czasami ocenę histopatologiczną.
Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu polipów zapalnych jest pogłębianie ubytku błony śluzowej do warstwy mięśniowej śluzówki (muscularis mucosae) (1). Istotną rolę metaboliczną odgrywa osłabienie ekspresji E – cadheryny i białka P 120 do powierzchownych warstw nabłonka jelitowego (2). W materiale wszystkich polipów jelita grubego polipy zapalne stanowią od 1,5 do 5% (3, 4). Nieliczne doniesienia mówią o wyższej partycypacji polipów zapalnych nawet do 15% (5). Poglądy na temat carcinogenezy w polipach zapalnych są podzielone ale przeważa opinia, że carcinogeneza w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest zależna od ciężkości przebiegu zapalenia a nie malignizacji samego polipa (6).
Niektórzy są zdania, że rokowanie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego z rozbudowaną polipowatością jest lepsze niż w innych przypadkach (silniejsza tendencja regeneracyjna?) (7).
Wskazania do leczenia operacyjnego polipów zapalnych poza działalnością diagnostyczną i endoskopowymi polipektomiami dotyczą operacji dokonywanych w trybie pilnym, takich komplikacji jak krwawienie i obturacja światła jelita olbrzymim polipem zapalnym.
Badania kontrolne po operacjach resekcyjnych nowotworów jelita grubego, wśród różnych zmian występujących w pobliżu zespolenia wykazują w kilkunastu procentach powstawanie polipów zapalnych, które mogą być wadliwie rozpoznawane jako wznowa w miejscu zespolenia. Udział polipów zapalnych w polipektomiach endoskopowych wynosi od 1,5 do 2,5%.
Brodawka jest strukturą anatomiczną kresy grzebieniowej, która wyznacza w kanale odbytu miejsce przejścia części skórnej kanału w obszar pokryty błoną śluzową. Jest ona pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim na podścielisku łączno- tkankowym, w którym mogą występować zmiany zapalne zależnie od wielkości brodawki i stanu krypt.
W czasie wziernikowania kanału odbytu u ponad 60% chorych widoczne są fizjologiczne brodawki kresy grzebieniowej. Część brodawek może być wyczuwana palcem w badaniu per rectum. Zmiany zapalne w kanale odbytu a w szczególności stany zapalne krypt powodują nieregularny rozrost jednej lub kilku brodawek od kilkunastu milimetrów do bardzo dużych rozmiarów kilku a nawet kilkunastu centymetrów. Duża przerośnięta brodawka kresy grzebieniowej może w czasie defekacji ukazywać się w szparze odbytu lub wypadać poza odbyt. Powiększona i zmieniona zapalnie brodawka występuje dość regularnie w obramowaniu szczeliny odbytu, jednak w tym przypadku obraz kliniczny jest związany ze szczeliną.
W niektórych przypadkach łączono występowanie świądu okolicy przyodbytowej ze zmianami w brodawkach kresy grzebieniowej. Jednak badania przeprowadzone w kilku ośrodkach nie potwierdziły tej zależności (8). Rozpoznając przerośniętą brodawkę należy zwrócić uwagę na możliwość lokalizacji w kresie grzebieniowej kloakogennego polipa zapalnego, infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) i innych zmian rozrostowych tej okolicy.
Problem kliniczny polega głównie na odróżnieniu brodawki kresy grzebieniowej będącej strukturą anatomiczną od innych zmian patologicznych tej okolicy i od brodawek zmienionych zapalnie, które mogą mieć swój udział w chorobach kanału odbytu, zapaleniu krypt odbytniczych a nawet dalszych komplikacji jeżeli przyjmiemy, że linia krypt jest miejscem, skąd infekcja drogą gruczołów Hermana może się szerzyć poza kanał odbytu. Powiększone brodawki kresy grzebieniowej towarzyszą często III i IV okresowi choroby hemoroidalnej i w analizie statystycznej różnych zmian towarzyszących zajmują znamienne statystycznie miejsce p < 0,0001 (9).
Wskazania do miejscowego usunięcia brodawki kresy grzebieniowej w znieczuleniu miejscowym i przez nieznacznie rozszerzony odbyt występują w przypadku:
1. dużych brodawek powiększonych powyżej 1 cm,
2. brodawek towarzyszących innym zmianom w kanale odbytu takim jak: szczelina odbytu, zapalenie krypty, zwłaszcza z pojawieniem się wydzieliny surowiczo-ropnej,
3. wyraźne zmiany morfotyczne jednej z brodawek odróżniającej się wyraźnie od innych.
Operacja Nesselroda polegająca na wycięciu wszystkich brodawek kresy grzebieniowej nie jest zabiegiem często stosowanym i wydaje się, że brak jest uzasadnienia dla jej działania profilaktycznego.
Piśmiennictwo
1. Kelly J.K., Gabos S.: The pathogenesis of inflammatory polyps. Diseases of the Colon & Rectum. Apr. 1987, 30 (4):251-4. 2. Valizadeh A., Karayiannakis A.J.: Department of Histopathology, Royal Postgraduate Medical School, London, UK. Expression of E-cadherin-associated molecules (alpha-,beta-, and gamma-catenins and P120) in colorectal polyps. Am. J. of Pathol. Jun. 1997, 150(6):1977-84. 3. Yokota T. et al.: Department of Internal Medicine, National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan. Endoscopic mucosal resection for colorectal neoplastic lesions. Diseases of the Colon & Rectum. Nov. 1994, 37(11):1108-11. 4. Cross S.S., Bury J.P. Department of Pathology, University of Sheffield Medical School, UK. Fractal geometric analysis of colorectal polyps. Jurnal of Pathology. Apr. 1994, 172(4):317-23. 5. Niv Y.: Gastroenterology Unit, Rebecca Sieff Government Hospital, Safed, Israel. Colorectal polyps in the Upper Galilee. Israel Journal of Medical Sciences. Jun. 1989, 25(6): 313-7. 6. Buck J.L. et al.: Department of Radiologic Pathology, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC 20306-6000 Polypoid and pseudopolypoid manifestations of inflammatory bowel disease. (Review) (17 refs). Radiographics. Mar. 1991, 11 (2):293-304. 7. Pidala M.J. et al.: Department of Surgery, Northeastern Ohio Universitie College of Medicine, Akron City Hospital 44309. Delayed presentation of an inflammatory polyp following colonic ischemia. (Review) (12 refs). Am. Surg. May 1993, 59(5):315-8. 8. Jensen S.L.: Department of Surgical Gastroenterology C, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark. A randomised trial of simple excision of non-specific hypertrophied anal papillae versus Expectant management in patients with chronic pruritus ani. Annals of the Royal College of Surgeons of England. Nov. 1988, 70(6):348-9. 9. Sadahiro S., Mukai M.: Department of Surgery, Tokai University School of Medicine, Kanagawa, Japan. A new method of evaluating hemorrhoids with the retroflexed fiberoptic colonoscope.
Nowa Medycyna 7/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna